Resmi Gazete'de yayımlandı!.. Başvurular 19 Ağustos'ta başlıyor!

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından 300 idare memurluğu öğrencisinin sözlü sınav ve mülakat ile alınacağı duyuruldu.

Google Haberlere Abone ol

Başvuruda bulunacak adayların 18 yaşından küçük, 35 yaşını doldurmamış olması şartı koşuluyor.

Adayların en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmaları gerekiyor. Ayrıca başvuruda bulunacak adayların 2018 KPSS Lisans Sınavı'nın KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olması şartı koşuluyor.

19 Ağustos'ta başlayacak olan başvurular, 2 Eylül mesai saati bitimine kadar Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına yapılabilecek. Posta yoluyla yapılan müracaatların kabul edilmeyeceği ifade edildi.

Sözlü sınav ve mülakata girecek adayların isimleri, sınav yerleri ile sözlü sınav tarihleri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden "www.cte.adalet.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Adayların merkezi sınav, sözlü sınav ve mülakatta aldıkları puanların ortalamasına göre belirlenip, sınavın bitimi sonrası 15 gün içinde "www.cte.adalet.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Sınavı kazanan adaylar 5 aylık hizmet öncesi eğitim görecek ve harçlık ödenecek.

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde verilecek hizmet öncesi eğitim, istenirse yatılı olarak da sürdürülebilecek.

Eğitim merkezlerinin ve yatılı tesislerin her türlü ihtiyacı, giderleri ve hizmet öncesi eğitime alınanların resmi kıyafet ve harçlıkları Bakanlık bütçesi karşılayacak.

Yatılı kalmayan idare memurluğu öğrencileri, bu hizmetlerden yararlanmamaları karşılığı herhangi bir hak talep edemeyecek.

Hizmet öncesi eğitimi başarı ile tamamlayan idare memurluğu öğrencileri "idare memuru" olarak atanacak.

Başarısız olan öğrenci adaylarının ise eğitim merkezi ile bağlantısı kesilecek. Başarısızlıkları veya sağlık durumları haricindeki nedenlerle öğrenciliği sona erdirilenler veya isteği ile öğrencilikten ayrılanlar, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderleri iki katı olarak karşılamak zorunda olacak.

Ataması yapıldıktan sonra, sağlık nedeniyle görevini yapmaya devam edemeyecekler hariç olmak üzere herhangi bir sebeple mecburi hizmet yükümlülüğü dolmadan görevinden çekilenler ile görevi ile bağlantısı kesilenler kendileri için yapılmış bütün giderleri, görev yapmadıkları süre ile orantılı ve iki katı olarak ödeyecek.

Hizmet öncesi eğitim görerek ataması yapılanlar her öğretim yılı karşılığında 2 yıl süre ile mecburi hizmetle yükümlü olacak.