Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM Başkanlığı'na sunuldu

AK Parti,12 maddelik  "Öğretmenlik Meslek Kanunu'na"  ilişkin yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifle; öğretmenliği kariyer haline getiren düzenleme, uzman, başöğretmenlik ünvanı da vererek maaşlarına bin ve 2 bin TL artış vermeyi öngörüyor.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'e sunuldu

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 57 milletvekilinin imzasını taşıyan yasa teklifi; öğretmenlerin mesleklerinde kariyer ve liyakat esaslarına uygun olarak ilerlemeleri, mesleki gelişimlerini sağlamaları ve bunlara bağlı olarak özlük haklarının iyileştirilmesini amaçlıyor. Düzenleme ile öğretmenlik mesleği adaylık döneminden sonra; 'öğretmen', 'uzman öğretmen' ve 'başöğretmen' olarak üç kariyer basamağına ayrılıyor. Ayrıca öğretmenlik 'kariyer meslek' olarak tanımlanıyor. Böylece gelişim temelli bir sistem içerisinde adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğin hakları, görevleri ve sorumluluklarının netleştirilmesi hedefleniyor.  

Adaylık kaldırma sınavı kaldırılıyor

Öğretmenlikte 'Adaylık Kaldırma Sınavı'nın kaldırılması öngörülüyor. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program uygulayarak, adaylara destek olunması amaçlanıyor. Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlere 'uzman öğretmenlik' imkanı getiriliyor. Bu unvan için eğitimlerini tamamlayan ve sonunda yapılacak sınavdan başarıyla geçen öğretmenlere 'uzman öğretmen' unvanı verilecek. Bu değişiklikle; öğretmenler hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında bin TL artış olacak. 'Uzman öğretmen' unvanı alanlar arasında yüksek lisans yapmış olanlar ise sınavdan muaf tutulacak.

Başöğretmene 2 bin TL ilave maaş

10 yıllık uzman öğretmenler de başöğretmenlik ile ilgili eğitimlerini tamamlayıp, sınavdan başarılı oldukları takdirde 'başöğretmen' olmalarının önü açılarak ve yine ilave bir derece almaları sağlanacak. Aynı zamanda kademeleri yükseldiği için de maaşlarına 2 bin TL ilave edilecek. Doktora yapmış öğretmenler de yine 'başöğretmen' sınavından muaf olacak.

Yeni düzenleme ile ayrıca lisansüstü eğitim için önemli teşviklerin sağlanması amaçlanıyor. Teklifle uzman ve başöğretmen sınav puanı 70 ve üzeri olarak düzenleniyor. Birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri, 3 binden 3 bin 600'e çıkarılıyor. Teklifle; ek göstergeyi düzenleyen maddenin yürürlük tarihi ise 15 Ocak 2023 olurken, sözleşmeli öğretmenlikte 3+1 mecburi hizmet hariç özlük haklarında iyileştirmeler yapılıyor.