Türk bilim insanları buldu!.. Tarımda çığır açacak keşif!

Türk bilim insanları, Antarktika'dan getirilen örnekler üzerinde yaptıkları araştırma sonucu tarımda ağılıklı olarak kullanılan ve bitkileri öldüren kimyasal maddeleri zararsız hale getiren bir bakteri buldu.

Türk bilim insanları buldu!.. Tarımda çığır açacak keşif!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Yılmaz Kaya tarafından gerçekleştirilen ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Murat Aksoy ile Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi Sevgi Maraklı'nın da yer aldığı çalışmada, tarımda kullanılan ve bitkileri öldüren kimyasal maddeleri zararsız hale getiren bir bakteri türü keşfedildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Yılmaz Kaya konuyla ilgili şunları aktardı...

"Kutuplardan alınan örneklerde, kültür bitkilerine zararlı, yabancı otları öldüren ve yaygın olarak kullanılan bir kimyasal maddenin doğada birikimini önleyen ya da zararsız hale getiren bakterilerin elde edilmesi planlandı. Bu özelliğe sahip bakterilerin biyokimyasal ve moleküler tekniklerle tanılarının yapılması, kendisine baskı oluşturan çevresel koşullara ve diğer canlı organizmalara karşı canlılığını sürdürmesini sağlayan hangi genlere sahip olduklarının moleküler tekniklerle belirlenmesi amaçlanmıştır. Projemizde bu alandaki çalışmalara kaynak olacak nitelikte sonuçlar elde edileceği düşünülmektedir.


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Bakteriyoloji Laboratuvarlarında, kutuptan getirilen örneklerden saf olarak bakteri kültürleri elde edilmiştir. Elde edilen bakterilerin, yabancı otları öldüren kimyasalları zararsız hale getirip getirmediklerine yönelik denemeler, Tarımsal Biyoteknoloji Laboratuvarlarında yapılmıştır. Başarılı bulunan bir bakteri kültürüne seferin baş harfleri olan TAE ile 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy hocamıza atfen 'Psychrobacter sp. strain TaeBurcu001' adı verilmiştir.


Böylece ülkemizde özellikle kutup çalışmalarında eksikliği hissedilen tecrübeli ve tarımsal biyoteknoloji altyapısı olan genç bilim insanları yetiştirilecektir. Tarımda yaygın kullanılan, hem bitkiye hem toprağa zarar veren 'herbisit' adlı bitki öldürücülere karşı bir biyolojik ajan olarak bu bakterinin kullanılması planlanmaktadır. Böylece bu bakterinin, herbisitlerin neden olduğu çevre kirliliğini önleme bakımından önemli bir rol üstleneceği öngörülmektedir."