Kirada arabuluculuk nasıl olacak? Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk başvurusu nasıl yapılacak?

Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiriyor! TBMM’de kabul edildi. 1 Eylül itibariyle yürürlüğe girecek. Meclis’te kabul edilen 7. Yargı Paketinde Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklara da çözüm geliyor. Yeni yargı paketinde kira uyuşmazlıkları arabuluculuk kapsamına alındı. Peki, Kirada arabuluculuk nasıl olacak? Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk başvurusu nasıl yapılacak? İşte detaylar…

Kirada arabuluculuk nasıl olacak? Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk başvurusu nasıl yapılacak?

7. Yargı Paketi Meclis’ten geçti. Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar da Yargı Paketi’nde yer aldı. Kira uyuşmazlıkları arabuluculuk kapsamına alınıyor.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Meclis Genel kurulunda kabul edildi.

KİRA UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK NASIL OLACAK?

Yeni yargı düzenlemesine göre, ticari davalardan, konusu bir miktar para olan alacak, tazminat, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olacak.

kiralanan taşınmazların İcra ve İflas Kanunu'na göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler dava şartı olarak arabuluculuk usulüne tabi olmayacak. Bu kapsamda, icra mahkemesine yapılacak itirazın kaldırılması talepleri ile tahliye talepleri dava şartı olarak arabuluculuğa tabi olmayacak. Ancak anılan usulde sulh hukuk mahkemesinde dava açılması gerektiğinde dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanacak.

Arabuluculuk süreci sonunda tarafların anlaşması halinde anlaşma belgesi, taşınmazla ilgili olarak kanunlarda yer alan sınırlamalar ile usul ve esaslar gözetilmek suretiyle düzenlenecek.

Anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerhin alınması zorunlu olacak. Bu şerh, taşınmazla ilgili anlaşma belgeleri bakımından taşınmazın bulunduğu yer, diğer anlaşma belgeleri bakımından ise arabulucunun görev yaptığı yer sulh hukuk mahkemesinden alınacak. Mahkeme taşınmazla ilgili anlaşma belgeleri bakımından yapacağı incelemede anlaşma içeriğini, arabuluculuğa ve cebri icraya elverişli olup olmadığı ve taşınmazla ilgili olarak kanunlarda yer alan sınırlamalar ile usul ve esaslara uyulup uyulmadığı yönünden denetleyecek.

Düzenlemenin dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay'da görülmekte olan davalar hakkında uygulanmayacak.