Başörtüsü teklifi TBMM Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi

Başörtüsüne anayasal güvence getiren madde TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.