İ.Ü. Cerrahpaşa'da deprem tedbirleri!

26 Eylül'de meydana gelen depremde binaları hasar gören Veteriner Fakültesi (Avcılar) ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde (Bakırköy) eğitim-öğretime 22 Ekim'e kadar ara verildiği duyuruldu. Hastanelerin bazı bölümlerinin de geçici olarak hizmete kapatıldığı açıklandı

Google Haberlere Abone ol

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, 26 Eylül'de meydana gelen depremde hasar gören Veteriner Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim-öğretim hizmetlerine 20 gün ara verildiğini duyurdu.

Üniversite'den yapılan açıklamada alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü olarak;

1- Cerrahpaşa Yerleşkemizde yer alan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Biriminin
(Çocuk Acil ve Çocuk Klinikleri) sağlık hizmetleri yeni binaya taşınıncaya kadar durdurulmuş
olup mevcut hastaların diğer birimlere/hastanelere nakline;

2- Cerrahpaşa Yerleşkemizde yer alan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Birimi
binası ile bütünleşik olan Kadın Hastalıkları ve Doğum biriminin Dekanlıkça daha önceden
planlanan yeni yerine taşınmasına,

3- Haseki Yerleşkemizde yer alan Kardiyoloji Enstitüsünün kullanımında olan Mikrobiyoloji
Laboratuvar binasının tahliye edilmesine,

4- Bakırköy Yerleşkemizde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2-22 Ekim 2019 tarihleri arasında ara verilmesine ve bu süre zarfında Bakırköy Yerleşkesindeki Fakülte binasının tahliye edilerek yeni binaları inşa edilinceye kadar Büyükçekmece Yerleşkesine taşınmasına,

5- Avcılar Yerleşkemizde yer alan Veterinerlik Meslek Yüksekokulunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2-22 Ekim 2019 tarihleri arasında ara verilmesine,

6- Avcılar Yerleşkemizde yer alan Veteriner Fakültesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2-22
Ekim 2019 tarihleri arasında ara verilmesine ve bu süre zarfında Avcılar Yerleşkemizdeki Veteriner Fakültesi’nin yeni binaları inşa edilinceye kadar Büyükçekmece Yerleşkemize taşınmasına,

7- Avcılar Yerleşkemizde Veteriner Fakültesine bağlı olarak çalışan Hayvan Hastanesi faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulmasına karar verilmiştir.

İstanbul Valiliği’nin tespitlerine ilave olarak öğrencilerimizin ve personelimizin güvenliği açısından tedbir mahiyetli olarak Rektörlüğümüzce ayrıca;

1- Avcılar Yerleşkemizde yer alan Mühendislik Fakültesi bünyesindeki eski binaların tahliye
edilerek yeni Fakülte binaları inşa edilinceye kadar Avcılar ve Büyükçekmece Yerleşkelerimizde yer alan diğer binalara taşınmasına,

2- Avcılar Yerleşkemizde yer alan Öğrenci Yurt binalarının hizmete kapatılarak 06 Ekim 2019
tarihi itibarıyla tahliyesine,

3- Cerrahpaşa Yerleşkemizde boşaltılan eski Acil Binası bünyesindeki Çocuk Nörolojisi, Algoloji ve Acil Yoğun Bakım ünitelerinin sağlık hizmetine yeni yerlerine taşınıncaya kadar ara
verilmesine ve bahsi geçen binaların kullanıma kapatılmasına karar verilmiştir.


Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliğini esas alan bu kararlara ek olarak;
1- Avcılar Yerleşkemizde yer alan yeniden yapılandırma faaliyetleri kapsamında projeleri Rektörlüğümüzce hazırlanmış olan binaların, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından
yapılmasına ilişkin ihale süreçlerine başlandığı ve ihalenin en kısa süre içerisinde yapılmasının planlandığı,

2- Bakırköy Yerleşkemizde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesine ait binaların yeniden yapılması
sürecinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı yatırım programına alındığı,

3- Cerrahpaşa Yerleşkemizin TOKİ tarafından yeniden yapılandırılması projesinin mevcut
seyrinde devam ettiği, bununla birlikte planlanan inşaat alanının Sur İçi bölgesinde olması
nedeniyle arkeolojik kazı çalışmalarına ilişkin süreçlerin de ilerlediği; bu süreçte yerleşkede
bulunan birimlerin bir kısmının prefabrik binalarda faaliyetlerine devam ettiği,

4- Boşaltılma kararı verilen Çocuk Hastalıkları binasının prefabrik binalara taşınma sürecinin
de en kısa zamanda gerçekleştirileceği,

5- Üniversitemiz tüm birimlerinin bina envanterinin çıkartılarak tüm binaların en kısa sürede
bağımsız ve yetkili yapı denetim firmalarınca performans analizlerinin yapılması için çalışma
başlatıldığını duyuruyoruz.