Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı’nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı’nda konuşuyor. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı, tanıdım toplantısının ülkemize, milletimize, tüm kadınlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Eylem planımızda yer alan hususların belirlenen çerçevede ve sürede amacına ulaşmasını temenni ediyorum.

Bizim inancımızda asıl olan insandır. Diğer tüm ayrımlar, tüm vasıflar, farklılıklar bu ulvi sıfatın gerisinde kalın. İnsanları sadece cinsiyetlerinden dolayı üstünlük sınıflandırmasına tabi tutan anlayışın bizim medeniyetimizde ve kültürümüzde yeri yoktur. Bu noktada bir sorun yaşanıyorsa konunun bir tarafından erkek bir tarafında kadın vardır. 

Toplum ve aile kadın ve erkeğin müşterek yaşamından ortaya çıkar. Aile yapımızla ilgili hassasiyette kadın ne kadar sorumluluk sahibiyse erkek de aynı derecededir. Aile yapımızda bir bozulma varsa bunun sorumluluğunu tek tarafa yüklemek haksızlıktır.

Kadına şiddette bir mağdur varsa bir de fail var demektir. İktidara geldiğimiz günden beri kadına yönellik şiddetle mücadele öncelikli konularımız arasında yer almıştır. 

Bizim kadına yönelik şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşemesiyle başlamadığı gibi sözleşmeden çekilmemizle de bitecek değildir. Bizim aldığımız tedbir ve düzenlemelerin kadınların haklarına onurlarına sahip çıkmamızın tek sebebi eşrefi mahlukat olan insan sıfatıyla kendilerine olan saygımızdır.

Şiddetin her türüyle mücadelemiz sürerken, kadına yönelik şiddetin altını özellikle çizmemizin sebebi bu soruna adını koymanın gerekliliğini vurgulamaktır. Evvela kadına yönelik şiddetin ortaya çıkmasına neden olan faktörlerin incelenmesi ve bertaraf edilmesi gerekiyor. 

Şiddeti bir davranış biçimi olarak öğrenen çocukların yarının şiddet faili olarak karşımıza çıkma ihtimali artıyor. Sebebi ne olursa olsun aile içinde yaşanan şiddetin sonuçları kadını ve çocuğu derinden etkiliyor. Tüm toplumun da bu şiddetten olumsuz etkilendiğini görüyoruz.

İlk idari ve hukuki somut adımı 2007 yılında atmıştık. Toplumsal mutabakat için gereken öncelikli politikayı belirlediğimiz 3 ulusal eylem planını uyguladık. Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesine yönelik 6284 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi en önemli dönüm noktasıdır. Bugün sizlerle 4'üncüsünü paylaşacağımız eylem planımızda yeni başlıklar bulunuyor.

Nedenleri ve sonuçları itibariyle değerlendirdiğimizde kadına yönelik şiddetle mücadelede çok yönlü ve bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu görüyoruz. İlk idari ve somut adımı 2006 yılındaki başbakanlık genelgesiyle atmıştık. 3 ulusal eylem planını başarıyla uyguladık. Anayasal değişikliklerle mücadelenin hukuki zeminini güçlendirdik.

Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi siyasetten bağımsız olarak samimiyetle ele almamız gerekiyor. Bu sadece bizim değil tüm dünyanın bir sorunudur.

Kanun; ırk, din, renk, cinsiyet, medeni durum, engel durumuna bakılmaksızın koruma altına almaktadır. 

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) kurulacaktır. 81 ilimizin her birinde kadına yönelik şiddetle mücadelede önleyici katkıları olduğuna inanıyorum. Bu komisyonlar yılda en az 2 kez olmak üzere valiler başkanlığında toplanacaktır.

4. Eylem Planı 2021-2025 yıllarını kapsamaktadır. Kamu kurumlarının, STK'ların, üniversitelerin, medya mensuplarının ve ilgili tüm paydaşların katkılarıyla hazırladık. Eylem planı 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyetten oluşuyor.

Özellikle siber taciz, ısrarlı takip, zorla evlendirme gibi konular takip edilecek. Ceza mevzuatının gözden geçirilmesinden, hakim, savcı ve diğer yargı personelinin eğitimine kadar 22 faaliyet bu başlık altında yer alıyor.

Şiddet türleri yeniden değerlendirilecek

TCK'daki suç tipleri ile cezayı ağırlaştıran özellikler gözden geçirilerek, şiddet türleri konularının yeniden değerlendirilmesini planlıyoruz. Uyuşmazlıklarda haksız tahrik ve takdiri indirim müesseselerinin nasıl uygulandığının analizleri yapılarak gereken değişiklikler için harekete geçilecek.

İkinci hedef, şiddetle topyekün mücadele olarak 5 strateji belirledik. Politikaların uygulanması, şiddetin önlenmesi için kaynak, güçlü koordinasyon, 81 ilde planların yürürlüğe konması, çalışmaların dönemsel olarak izlenmesi şeklinde ifade edebiliriz.

Üçüncü hedef koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkili kullanılmasıdır. Vaka bazlı özel müdahale programlarının hayata geçirilmesi, mağdura hizmet veren elemanların eğitimlerle güçlendirilmesini uygulayacağız. Hayata geçireceğimiz faaliyet sayısı 65'i bulacak.

Mağdurun korunması ve desteklenmesi ile önleyici çalışmalarda kurumsal hizmetler daha da önem kazanmaktadır. Doğru müdahaleyi gerçekleştirmek ihtiyaca uygun tasarlanmış kurumsal yapılarla mümkündür. ŞÖNİM'lerle beraber kadın konuk evlerinde hizmetler zaten yürütülüyor. Şiddet mağdurlarına rehberlik ve danışmanlık, çocuklarına sağlanan burslarla destek veriyoruz. 

En önemli hususun şiddet gerçekleşmeden önleyebilmek olduğunu biliyoruz. Öfke kontrollerinin sağlanabilmesine yönelik eğitimlerine başlıyoruz. ŞÖNİM'lerde bugün 682 bini kadın, 54 bini erkek, 96 bini çocuk olmak üzere 833 bin kişiye hizmet verildi. Önümüzdeki dönemde 7 ilimizde 9 yeni kadın konuk evi daha açılacaktır. 9 ilimizdeki mevcut konuk evlerini şiddet mağduru kadınların ihtiyaçlarına göre dönüştürüyoruz. Barınma amacıyla kuruluşlarımıza müracaat eden kadınlarımıza gereken desteği veriyoruz. 

Temelini oluşturan mağdurun korunması ve desteklenmesi ile kurumsal hizmetler daha da önem kazanmaktadır. Önlemek, kovuşturmak, ortadan kaldırmak doğru müdahaleyi gerçekleştirmek kurumsal yapılar ve programlarla mümkündür. ŞÖNİM'lerle beraber kadın konuk evlerinde kurumsal hizmetler yürütülüyor. Şiddetle Mücadele İrtibat Noktalarına mağdurların kolay ulaşabilmesini sağlıyoruz. Bu merkezlerde rehberlik ve danışmalık, hukuk, sağlık, istihdam ile çocuklara burslarla destek veriyoruz. Konuk evinden ayrıldıktan sonra psiko-sosyal destek vererek, mesleki eğitimlerden faydalanmalarını temin ediyoruz.

Şiddeti gerçekleşmeden durdurmayı biliyoruz. Bu doğrulta faillerin ve uygulama ihtimali olanların öfke kontrollerinin sağlanması için eğitimlere başlıyoruz. Alkol ve madde bağımlılığından kurtulması için çok ciddi faydalar elde edeceğimize inanıyorum. Denetimli serbestlik, tutukluluk, teknik takiple yürütülmesini planlıyoruz.

Konuk evlerinde; 682 bini kadın 54 bini erkek, 96 bini çocuk olmak üzere 833 bin kişiye hizmet verildi. Önümüzdeki dönemde 7 ilimizde kadın konuk evi daha açılacaktır. 9 ilimizdeki mevcut konuk evlerini dönüştürüyoruz. Özel güvenlik önlemleri alıyoruz.

Barınma amacıyla kuruluşlarımıza müracaat eden kadınlarımıza gereken desteği veriyoruz. Hizmet kalitesini artırmak amacıyla rehber hazırladık. İletişim teknolojilerini de etkin bir şekilde kullanıyoruz. 183 destek hattı tüm kadın ve çocuklar için psikolojik, hukuki ve ekonomik danışma hattı olarak hizmet veriyor.

Önümüzdeki dönemde 7 ilimizde 9 yeni kadın konuk evi daha açılacaktır. 9 ilimizdeki mevcut konuk evlerini şiddet mağduru kadınların ihtiyaçlarına göre dönüştürüyoruz. Barınma amacıyla kuruluşlarımıza müracaat eden kadınlarımıza gereken desteği veriyoruz. KADES de yaygın olarak kullanılmaktadır. 15 şehirde uygulanan elektronik kelepçe uygulaması 15 Ocak 2021 itibariyle 81 ilde uygulanmaya başlamıştır.

Dördüncü hedef toplumsal farkındalığın arttırılması olarak belirlenmiştir. Kurumsal iletişim kanallarının güçlendirilmesi, eğitimin tünm kademelerine şiddetle topyekün mücadele anlayışının yerleştirilmesi, medyanın sorumlu ve etik hareket etmesi gibi hususlarda çalışmalar yürütülecektir. 77 faaliyeti önümüzdeki 5 yıl içinde gerçekleştireceğiz. Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele edilmesi amacıyla babalara yönelik eğitim çalışması düzenlenmesidir. Şiddet içermeyen olumlu dil kullanımını sağlamak amacıyla kampanyalar düzenlenecektir.

Beşinci aşamada verilerin toplanması ve istatistiklerin yorumlanması olarak belirledik. Her bir risk faktörünü önceden belirlemek şiddeti engellemede önem arz ediyor. Yerel düzeyde 81 ilde kadına yönelik şiddet risk haritalarının tamamlanması stratejik hedefler arasında yer alıyor. Veri bankasındaki bilgilerin yorumlanmasıyla failler ile hükümlüler için araştırma yapılması gibi 28 faaliyete yer verilmektedir. Elde edilen bilginin, bu veri analizlerinin STK'lar ve üniversitelerle yakın işbirliği geliştirilecektir.

Sizlerle içeriğine ilişkin genel bilgileri paylaştığım 4'üncü Ulusal Eylem Planımızın tüm tarafların katkılarıyla hazırlandığının altını çiziyorum. Asıl amaç toplumun kadına yönelik şiddete bakış açısını değiştirmeye yönelik bir farkındalık oluşturmaktır. Her kesime yönelik eğitici çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz.

Kadına yönelik şiddetle mücadele herkesin iştirakiyle başarıya ulaşabilir. Sorumlu ve ilgili tarafların destek vereceğine inanıyorum. Kadınlarımızın şiddet konusu başta olmak üzere her alandaki hak arama mücadelelerinde yanlarında olduk. Bundan sonra da yanlarında olacağız.

Kadına yönelik şiddetle mücadele aynı zamanda her biri canımızdan bir parça olan annemizin, eşimizin, kızımızın hakkını, onurunu, hukukunu koruma mücadelesidir. Milletimizin vicdanına ve sorumluluk duygusuna güveniyorum.