Emekli maaşlarına hangi durumlarda haciz gelir?

Emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri emekli maaşlarına haciz gelip gelmeyeceği konusu. Bu tip durumlarla ilgili olarak bir kanun maddesi bulunuyor. İşte detaylar.

Emekli maaşlarına hangi durumlarda haciz gelir?

Türkiye'de emekli maaşları her zaman en çok konuşulan konulardan biri oluyor. İnternette de en çok yapılan aramalarda emeklilerle ilgili ifadeler her zaman ön plana çıkıyor. Son günlerde emeklilerle ilgili en çok merak edilen konu ise emekli maaşlarına haciz gelip gelmeyeceği konusu.

Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre emekli maaşlarına haciz gelip gelmeyeceği konusunda bir yasal düzenleme bulunuyor. 

Emekli maaşlarına haciz gelir mi? Gelirse hangi durumlarda gelir ve maaşın ne kadarına el konulabilir? İşte emeklilerin merak ettiği bu soruların yanıtları haberimizde. 

Tek kaynakları emekli maaşları olan emekliler, bu maaşın da haczedilmesi durumunda gelirlerinden oluyor ve zor durumda kalıyorlar. Devlet bu durumun önüne geçebilmek için bir yasal düzenleme yaptı. 

Bankaların emekli maaşlarına haciz işletip işletemeyeceği konusu biraz karışık. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘un 93'üncü maddesi gereğince bu durum, sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez şeklinde belirlendi.

Buna göre kısaca emekli maaşının haczedilmesi, yasalara göre emekli olan kişinin onayı alınmadan mümkün değil denilebilir. Ancak yine de istisnalar bulunuyor. Peki, hangi durumlara haciz işlemi gerçekleştirilebilir?

Yasalara göre emeklinin onayı olmadan emekli maaşına haciz getirilmesi mümkün değil. Ancak emekli maaşına haciz gelmesi ile sonuçlanan örnekler de var. Buna göre yine 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘un 88 maddesine göre Sosyal Güvenlik Kurumu'nun emekliden prim, Sosyal Güvenlik Destek Primi gibi alacakları varsa haczedilebiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarını düzenleyerek Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu olan ve emekli aylığı bağlanmış olanların, maaşlarının dörtte birine kadar haciz işlemi uygulanabiliyor. Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında haczedilecek maaş miktarı emekli maaşının yüzde 25'ini geçemiyor. Örneğin 2 bin lira emekli maaşı olan bir kişiye haciz gelirse maaşının ancak aylık 500 TL'sine bu işlem uygulanabiliyor. 

Aynı zamanda nafaka borçları dışındaki bir nedenden dolayı emekli maaşı haczedilemediği Resmi Gazete'de yer alıyor. 

Emekli maaşlarına haciz işlemlerine yönelik Resmi Gazete'de yayınlanan kanun maddesine buradan erişilebilir.