Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Emeklilik işlemlerinde neler değişti? Artık sadece oraya gönderilecek

Tüm çalışanları ilgilendiren haber Resmi Gazete'de yayımlandı. Emeklilik işlemlerine yönelik olarak değişikliğe gidildi. Artık emeklilik işlemleri eskisi gibi olmayacak.

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Emeklilik işlemlerinde neler değişti? Artık sadece oraya gönderilecek

Bakanlıklarda yapılan değişikliklerin ardından emeklilik işlemlerinde de değişikliğe gidildi.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, emeklilik işlemleri eskisi gibi olmayacak. Peki emeklilik işlemlerine ilişkin değişiklik nelerdir? Emeklilik işlemlerine ilişkin belge nereye gönderilir? İşte yanıtı...

Bilgilerin elektronik ortama aktarılmasına imkan tanınacak

31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı sayılan kamu görevlilerinin özlük dosyalarında yer alan bilgilerin elektronik ortama aktarılmasına imkan tanıyan HİTAP'ın, söz konusu sigortalıları çalıştıran tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına açık olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı sorumluluğunda yürütüldüğü ifade edildi.

Emeklilik işlemleri en kısa sürede ve hatasız olacak

Genelgede, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yapılan emeklilik işlemlerinin en kısa sürede ve hatasız olarak tamamlanmasını teminen, sigortalı sayılan kamu görevlilerini çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarından, gerekli kurumsal ve teknik altyapı hazırlıklarının en geç 2 ay içinde tamamlanarak personele ait bilgilerin HİTAP'a eksiksiz ve güncel biçimde aktarılacak. Emeklilik işlemlerine ilişkin başvuru, onay ve diğer bilgi ve belgelerin 15 Kasım tarihinden itibaren yalnızca HİTAP üzerinden gönderilecek.

Posta yoluyla gönderime son verilecek

Öte yandan Başkanlıkça ayrıca talep edildiği durumlar hariç olmak üzere posta yoluyla gönderime son verilecek ve emeklilik işlemlerinin de Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca HİTAP'ta yer alan bilgi ve belgeler üzerinden gerçekleştirilecek.