En yüksek kar imalat sektöründe, eğitim zarar etti

TÜİK ve TCMB iş birliğiyle 10 yıllık sektör bilançoları açıklandı. En büyük aktif büyüklük ve net kar imalat sektöründe gerçekleşti. En çok net zarar eğitim sektöründe oldu.

En yüksek kar imalat sektöründe, eğitim zarar etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ortak çalışması neticesinde sektör bilançoları ilk kez idari kayıtlara dayalı olarak 2009-2019 yılları için üretildi. En fazla firma toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe yer aldı

Firma sayısının sektörlere göre dağılımında, toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 225 bin 790 ile en başta yer aldı.

İmalat sektörünün toplam girişim sayısı içindeki payı 2019 yılı için %15,8 olarak gerçekleşti

İmalat sektöründe alt sektörlerin toplam girişim sayısı içindeki payları incelendiğinde sırasıyla fabrikasyon metal ürünleri imalatı %12,3, gıda ürünleri imalatı %11,3 ve giyim eşyalarının imalatı %9,3 ile ilk üç sırayı almışlardır.

İmalat dışı sektörlerin toplam girişim sayısı içindeki payı 2019 yılı için %84,2 olarak gerçekleşti

İmalat dışı sektörlerde alt sektörlerin toplam girişim sayısı içindeki payları incelendiğinde toptan ticaret %17,8, ikamet amaçlı bina inşaatı %11,4 ve perakende ticaret %10,4 ile ilk üç sırayı almışlardır.

En büyük aktif büyüklük imalat sektöründe oluştu

Firmaların toplulaştırılmış bilançosuna göre, 2019 yılında toplam aktif büyüklüğü 8 trilyon 591 milyar 115 milyon TL, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı ise 6 trilyon 115 milyar 484 milyon TL olurken, öz kaynakların toplamı 2 trilyon 475 milyar 631 milyon TL oldu.

İmalat sektörü 2 trilyon 330 milyar 829 milyon TL aktif büyüklüğü ile tüm sektörler arasında en önde geldi. Aktif büyüklüğünde ikinci sırayı 1 trilyon 809 milyar 262 milyon TL ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü aldı. Öz kaynaklar bakımından imalat sektörü 792 milyar 685 milyon TL ile ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla 492 milyar 819 milyon TL ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü, 358 milyar 650 milyon TL ile de mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü takip etti.  

İmalat sektörünün 2019 yılında toplam aktif içindeki payı %27,1 ve öz kaynaklar içindeki payı %32 olarak gerçekleşti

İmalat sektörünün alt sektörleri incelendiğinde sırasıyla gıda ürünleri imalatı aktif içindeki payı %12,2 öz kaynak içindeki payı %12,3, tekstil ürünleri imalatı aktif içindeki payı %9,9 öz kaynak içindeki payı %10,2 ve ana metal sanayi aktif içindeki payı %9,4 öz kaynak içindeki payı %9,1 ile ilk üç sırayı almışlardır.

İmalat dışı sektörlerin 2019 yılında toplam aktif içindeki payı %72,9 ve öz kaynaklar içindeki payı %68 olarak gerçekleşti

İmalat dışı sektörlerin alt sektörleri incelendiğinde toptan ticaret sektörü aktif içindeki payı %20,1 öz kaynaklar içindeki payı %21, bina inşaatı aktif içindeki payı %11,9 öz kaynaklar içindeki payı %8,3, İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri aktif içindeki payı %10,4, öz kaynaklar içindeki payı %19,1, elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı aktif içindeki payı %10, öz kaynaklar içindeki payı %8,9 olarak gerçekleşmiştir.

Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü en yüksek net satış gelirine sahip oldu

Firmaların toplulaştırılmış gelir tablosu verisine göre 2019 yılında toplam brüt satış 8 trilyon 164 milyar 86 milyon TL, net satışlar ise 7 trilyon 778 milyar 637 milyon TL oldu. Yurtdışı satışlarda imalat sektörü 722 milyar 552 milyon TL ile ilk sırada yer aldı. Net satış gelirinde en fazla geliri 3 trilyon 289 milyar 112 milyon TL ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü elde etti.

En yüksek net kar imalat sektöründe; en çok net zarar eğitim sektöründe oldu 

Firmaların toplulaştırılmış gelir tablosu verisine göre, 2019 yılında sektörlerin toplulaştırılmış dönem net karı 249 milyar 333 milyon TL olarak gerçekleşti. İmalat sektörü 118 milyar 249 milyon TL ile en yüksek net kar elde eden sektör oldu. Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 42 milyar 95 milyon TL; mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü ise 21 milyar 10 milyon TL net kar elde etti. Eğitim sektörü 2019 yılını 1 milyar 402 milyon TL ve gayrimenkul sektörü 1 milyar 240 milyon TL net zarar ile tamamladı.

İmalat sektörünün toplam dönem net karı içindeki payı 2019 yılı için %47,4 olarak gerçekleşti

İmalat sektöründe alt sektörlerin toplam dönem net karı içindeki payları incelendiğinde sırasıyla gıda ürünleri imalatı %12,6, kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı %9,7 ve ana metal sanayi %8,5 ile ilk üç sırayı almışlardır.

Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü toplam dönem net karı içindeki payı 2019 yılı için %16,9 olarak gerçekleşti

Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe alt sektörlerin dönem net karı içindeki payları incelendiğinde toptan ticaret %77,1, perakende ticaret %16,5, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti %6,4 olarak gerçekleşti.

İnşaat sektörü toplam dönem net karı içindeki payı 2019 yılı için %7,3 olarak gerçekleşti

İnşaat sektöründe alt sektörlerin dönem net karı içindeki payları incelendiğinde bina dışı yapıların inşaatı %60,9, bina inşaatı %27,1 ve özel inşaat faaliyetleri %6,4 olarak gerçekleşti.

Yurtdışı satışlarda alt sektörlerde incelendiğinde, 2019 yılında toptan ticaret %31,1 ile ilk sırayı almıştır
 
Toptan ticaretten sonra sırasıyla motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı %8,7, ana metal sanayi %6 ve hava yolu taşımacılığı %5,9 olarak gerçekleşmiştir.
 
Yurtiçi satışlarda alt sektörlerde incelendiğinde, 2019 yılında toptan ticaret %26,7 ilk sırayı almıştır
 
Toptan ticaretten sonra sırasıyla perakende ticaret %8,8, elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim dağıtımı %4,9 ve  gıda imalatı %4,1 olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılında firmaların faaliyet karı ve dönem net karı artmıştır

Kapsamımızdaki tüm firmaların dönem net karı 249 milyar 333 milyon TL, toplam faaliyet karı 442 milyar 997 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.