Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye'nin bazı illerinde gerçekleştirilecek enerjide projelerinde kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Acele kamulaştırma kararları

Türkiye'nin bazı illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için güzergahlarda bulunan taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğüne ait 154 kV Nilüfer GIS Trafo Merkezi Sahası ve Bağlantı Yolu Projesi kapsamında saha ve güzergaha isabet eden taşınmazların TEİAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verildi.

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bartın, Bilecik, Gaziantep, Hatay, Karabük, Kastamonu, Konya, Mersin, Rize ve Zonguldak'taki enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla güzergahlara isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.