Galatasaray Yönetim Kurulu'ndan Divan Kurulu'na çağrı

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, alınan seçim erteleme kararıyla ilgili olarak Divan Kurulu'na çağrıda bulundu.

Google Haberlere Abone ol

Galatasaray Kulübü, Divan Kurulu'nun 06.05.2021 tarihli açıklaması hakkında bir açıklama yayınladı. Kulüp açıklamasında, "Divan Kurulu'nun yönetim tarafından alınmış bir kararı yok sayması ve/veya yönetim kurulu tarafından alınan bir kararın hilafına hareket edeceğini açıklaması tüzüğümüzün amir hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın tam metni şöyle;

"Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı tarafından açıklanan 6 Mayıs 2021 tarihli yazıda, Yönetim Kurulumuzun 05.05.2021 tarihinde kulübümüzün web sayfasında ilan edilen “Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı İptali Hakkında” başlıklı yazısına atıf yapılarak, tüzüğümüzün 61. Maddesi uyarınca seçim sürecinin Divan Kurulu tarafından yürütülmesi gerektiği ve idari otoriteler tarafından 17 Mayıs 2021 tarihi sonrası için henüz herhangi bir karar verilmediği ve bu nedenle 22/29 Mayıs 2021 tarihlerinde seçim toplantılarının yapılmasının mümkün olmadığını ileri sürmenin hukuken mümkün olmadığı belirtilerek, 07.05.2021 günü saat 18.00’e kadar başvurmayı düşünen adayların hak kaybına uğramaması adına tüzüğümüzün 61. Maddesi çerçevesinde seçim sürecine devam edileceği ileri sürülmüştür.

Tüzüğümüzün 99. Maddesine göre Divan Kurulu, kulübümüzün en yüksek danışma kuruludur. Yine tüzüğümüzün 99.2 Maddesine göre ise Divan Kurulu’nun asli görevi, Yönetim Kurulu’nun her türlü etkinlik ve tasarruflarını izlemek, Yönetim Kurulu’ndan bilgi istemek, gerek gördüğünde inceleme yapmak ve gerekirse bu incelemelerin sonuçlarını görüşleri ile birlikte Yönetim Kurulu’na bildirmektir. Buna göre Divan Kurulu’nun, Yönetim Kurulu tarafından alınmış olan bir kararı yok sayması ve/veya Yönetim Kurulu tarafından alınan bir kararın hilafına hareket edeceğini açıklaması tüzüğümüzün amir hükümlerine aleni aykırılık teşkil etmektedir.

Yönetim Kurulumuz tarafından alınan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın iptaline dair karar, seçimin meşruiyetini gölgelememek bilakis ilerleyen günlerde seçimin düzenli ve sağlıklı bir biçimde ve dürüstlük ilkesine uygun olarak yapılabilmesini tesis etmek amacıyla alınmış olup, bu kararın gerekçeleri tüm ayrıntılarıyla 05.05.2021 tarihinde kulübümüzün web sayfasında ilan edilen yazıda açıklanmıştır.

Bu nedenle, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı’nın, Yönetim Kurulumuz tarafından alınmış olan 05.05.2021 tarihli karara uygun olarak hareket etmesi ve tüzüğümüzün 61. Maddesinde kendilerine atfedilen seçim sürecini yürütme görevini, idari otoriteler tarafından 17 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak olan idari tedbirlere göre Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenecek olan yeni seçim tarihlerine göre yerine getirmesi gerektiğini saygıyla arz ederiz."