İçişleri Bakanlığı'na 60 işçi alımı! İçişleri Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 60 işçi alımı için ilana çıktı. Bunun ardından "İçişleri Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?" gibi aramalar yapılmaya başlandı. 6 farklı şehirde 60 işçi alımı olacak. İşte, İçişleri Bakanlığı'na 60 işçi alımı ile ilgili detaylar...

İçişleri Bakanlığı'na 60 işçi alımı!

İçişleri Bakanlığı'na alınacak 60 işçi ilanını duyanlar detayları araştırmaya koyuldu. 6 farklı şehirden alınacak işçi ilanı için yayımlandı. Binlerce kişi tarafından İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı işçi alımı başvurularının nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı. İşe alımlar Kura ve Sözlü sınav ile gerçekleştirilecek. Peki, İçişleri Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA 60 İŞÇİ ALIMI

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'na alınacak olan 60 işçi ilanı ile ilgili duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı. Sınavlar Kura ve Sözlü sınav ile yapılacak olan 60 işçi alımı ile ilgili detaylar belli oldu. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı bünyesindeki eksikliği gidermek adına 60 Kamu İşçisi alımı yapılacak bildirildi. Kamu işçi alımı pozisyonunun Temizlik Görevlisi olduğu belirtildi. 6 farklı şehirde temizlik görevlisi alımı gerçekleştirilecek.

Resmi Gazete’de İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamadan şu açıklama yapıldı:

“Göç idaresi Başkanlığı taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere 4857 sayılı iş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) aracılığıyla başvuran adaylar arasından noter kurası ve sözlü sınav sonucuna göre aşağıda dağılımı gösterilen illere toplam 60 sürekli işçi kadrosuna personel alımı yapılacaktır.”

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'na alınacak 6 Şehir ve kontenjan dağılımı şöyle:

-Ankara 8 Kişi

-Edirne 12 Kişi

-Kayseri 6 Kişi

-Kırklareli 18 Kişi

-Muğla 5 Kişi

-Van 11 Kişi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı işçi alımı başvuruları başladı. Başvurular Türkiye iş Kurumu (İŞKUR) sitesinden 23 Mayıs 2022 - 27 Mayıs 2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacak. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular ise kabul edilmeyecek.

İstenilecek belgeler ise şu şekilde;

1- Kimlik bilgileri, adli sicil durumu, sağlık durumu, askerlik durumu (erkek adaylar için) ve iletişim bilgileri için beyan formu, Göç İdaresi Başkanlığı (www.goc.gov.tr) internet adresinden temin edilecektir. Beyan formunun 1 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması ve imzalanması gerekmektedir.

2- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti,

3- işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belge,

4- iki adet vesikalık fotoğraf.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2- ilan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4- ilan tarihi itibarıyla askerlikle ilişiği bulunmamak, (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

5- Kamusal haklardan mahrum bulunmamak,

6- Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak,

7- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

8- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

9- işe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.

10-Yukarıda yer alan Sürekli işçi kadroları için Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Başvurular sadece bir il için yapılacaktır. Birden fazla il için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

11- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan - sınav sürecinin her aşamasında Başkanlıkça sonlandırılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLAR NELER?

1- En az ilköğretim en fazla lise mezunu olmak,

2- ilan tarihi itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,

3- ilan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak,

4- Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekanda çalışmasına engel durumunun olmaması,

5- işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarım gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.