İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem: 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirildi

İkinci el otomobil satışlarına ilişkin yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; İkinci el otomobil ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023'ten önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak.

İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem

İkinci el otomobil satışına ilişkin 6 ay ve 6 bin kilometre şartı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ikinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak. Bakanlık, bu tarihi 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının ise 15 Eylül 2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması mümkün olacak.

Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek.