Kıyamet! Tsunami gibi...En net fotoğraf geldi

Norveç'te meydana gelen korkunç felaketin ardından, İsveç yardım ekibi gönderdi. "Son zamanlardaki en büyüğü" denilen heyelanla ilgili yetkililerin sorumluluklarını yerine getirip getirmediği tartışılmaya başlandı.