Kredi kullanımında rekor seviye

Türkiye Bankalar Birliği (TBB)’nin bugün açıkladığı verilere göre, bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2,1 milyon kişi artarak 34 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 25,5 bin TL oldu.

Kredi kullanımında rekor seviye

Türkiye Bankalar Birliği (TBB)’nin bugün açıkladığı veriye göre, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler 2020 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 34 artarak 3 trilyon 740 milyar TL oldu. Nakdi kredilerin 3.622 milyar TL’si bankalar, 57 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri, 32 milyar TL’si finansman şirketleri ve 29 milyar TL’si faktoring tarafından kullandırıldı. Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2,1 milyon kişi artarak 34 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 25,5 bin TL oldu.

Tasfiye olunacak alacaklar 2020 yılında 176 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların 168 milyar TL’si bankalara; 4,9 milyar TL’si finansal kiralama şirketlerine, 1,9 milyar TL’si faktoring şirketlerine ve 1,5 milyar TL’si de finansman şirketlerine ait.

Ticari krediler yüzde 33 artarak 2 trilyon 873 milyar TL oldu. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 77 düzeyinde olurken ticari krediler içinde imalat sanayii yüzde 28 ile en yüksek paya sahip oldu. Payı yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektörler, toptan ve perakende ticaret ve inşaat oldu.

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler yüzde 40 artarak 867 milyar TL oldu. Bireysel kredilerin yüzde 46’sını ihtiyaç kredileri, yüzde 33’ünü konut kredileri, yüzde 17’sini kredi kartları ve yüzde 5'ini taşıt kredileri oluşturdu. Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı bir önceki yıla göre 1,5 puan düşerek yüzde 2,3 seviyesinde gerçekleşti.

2020 yılı Aralık ayı itibariyle itibarıyla İstanbul’da 266 milyar TL, Ankara’da 84 milyar TL ve İzmir’de 58 milyar TL tutarında bireysel kredi bulunuyor. Şırnak, yüzde 73 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, İzmir, Mersin oldu.