Kurban Bayramı'nda kimler kurban kesebilir, kimler kesemez Diyanet? Kurban kesmek farz mı, vacip mi, sünnet mi?

Kurban Bayramı'na yaklaştığımız şu günlerde en çok merak edilen soruların arasında "Kurban Bayramı'nda kimler kurban kesebilir, kimler kesemez Diyanet?" yer aldı. İslam dininin gereklilerinden biri olan 'kurban'a dair detaylar merak edildi. Peki, kurban kesmek farz mı, vacip mi, sünnet mi?

Kurban Bayramı'nda kimler kurban kesebilir?

Mübarek Ramazan ayından sonra adım adım Kurban Bayramı'na yaklaşıyoruz. 9-12 Temmuz tarihlerinde tüm İslam aleminin kutlayacağı Kurban Bayramı ile ilgili en çok araştırılan konu kimlerin kurban kesip kimlerin kesemeyeceği oldu. Müslümanlar için oldukça büyük anlam ve öneme sahip olan bu bayramda büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar Allah için kurban edilecek. Peki, Kurban Bayramı'nda kimler kurban kesebilir, kimler kesemez Diyanet? Kurban kesmek farz mı, vacip mi, sünnet mi? İşte tüm detaylar...

KURBAN BAYRAMI'NDA KİMLER KURBAN KESEBİLİR, KİMLER KESEMEZ DİYANET?

Müslümanların iki dini bayramlarından biri olan Kurban Bayramı 9-12 Temmuz tarihleri arasında kutlanacak. Allah'a yakınlaşmak, şükretmek ve teşekkür etmek anlamlarına gelen kurban asırlardır devam eden dini bir eylem. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar Kurban Bayramı'nda Allah için kurban edilecek. Vatandaşların aklındaki soru ise kimlerin kurban kesip kimlerin kesemeyeceği. Herkes kurban kesebilir mi ya da kurban kesebilmek için gerekli şartlar Diyanet İşleri'nin internet sayfasında detaylı olarak belirtilmiş. 

Diyanet'in sayfasından yapılan açıklamada kurban kesmekle yükümlü kimselerden şöyle bahsediliyor:

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

-İslamiyet'te Kurban kesebilmek için öncelikle Müslüman olmak, akıl sağlığının yerinde olmak ve buluğ çağına ermiş olmak gerekiyor.

-Kurban kesebilmek için seferi olmamak gerekir. Dini kaynaklarda bu durum şöyle ifade edilir:

“15 günden az bir süre için, 90 km ve daha uzak bir yerde bulunan kimsenin kurban kesmesi vacip değildir.” 

-Kurban edilecek hayvanın özelliği de önem taşımaktadır. Deve, inek, sığır, manda, keçi, koyun, koç kurban edilebilir. Fakat kümes hayvanları kurban kabul edilmez. Onlardan sadece sadaka olur. 

-Kurban edilecek hayvanınherhangi bir organı eti azaltıyorsa, bu hayvan kurban kesmek için uygun kabul edilmez.

-Kurban Bayramı namazından sonra kurbanlık hayvan kesilmelidir.

-Kurban keserken niyet çok önemlidir. Kişi kurban kesmeden önce niyet etmelidir. Kesilen kurban eti 3 parçaya ayrılmalı ve 2 parçası ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalıdır.

KURBAN KESMEK FARZ MI, VACİP Mİ, SÜNNET Mİ?

Kurban kesmek mezheplerin görüşlerine göre kimi zaman farz kimi zaman da vacip kabul edilir. Dini kaynaklarda bu konu ile ilegili yer alan bilgilere göre; Hanefi mezhebinde kurban kesmek vacip sayılır. Hadis-i Şerif'te bu durum şöyle açıklanır:

“Kim genişlik ve imkân bulur da kurban kesmezse, bizim namazgahımıza yaklaşmasın.”

Kurban kesmek, maddi olarak durumu yerinde olan kimselerin üzerine düşen dini bir görevdir. Borcu olan kişilerin borcu çoksa ve maddi durumu sadece evini geçindirmeye yetiyorsa kurban kesmek zorunda değildir. 

Hanefi mezhebi dışındaki mezheplerde ise kurban kesmek sünnet kabul edilir. Sadece gücü yeten kimsenin kurban kesmesi gerektiği ifade edilir. Aşağıdaki hadisler de mezhep görüşlerini destekler niteliktedir:

“Peygamber (a.s.) ile birlikte duruyorduk. Onun şöyle dediğini işittim:

“Ey insanlar! Her aile halfana her sene bir kurban düşer.”