LPG yönetmeliğinde değişiklik! Bunu yapan yandı

LPG piyasasında gelir payı borcunu ödemeyen dağıtıcıların lisansının sona erdirilmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Geçmiş dönem borçları için de verilen sürenin aşılması durumunda söz konusu uygulama geçerli olacak.

LPG yönetmeliğinde değişiklik! Bunu yapan yandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında gelir payı borcunu zamanında ödemeyen dağıtıcıların lisansın kurul kararıyla sona erdirilecek. Gelir payı borcunu zamanında ödemeyen dağıtıcıların lisansı, borcun ödendiğini gösterir belgeyi son ödeme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde EPDK'ye sunması gerekecek.

Geçmiş dönem borçları için süre verildi

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye ile geçmiş dönemlere ilişkin gelir payı borcu olan LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin, gelir payı borcunun ödendiğini gösterir belgeyi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 30 gün içerisinde EPDK'ye sunması gerekiyor. Aksi durumda söz konusu LPG dağıtıcılarının lisansları da kurul kararıyla sona erdirilecek.