MHP'den Türkçeyi koruma teklifi! Asgari ücretin on katı kadar ceza geliyor

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz imzasıyla sunulan yasa teklifi kabul edilirse göre tabelalar ve şirket isimlerinden yabancı kelimeler çıkarılacak. Yabancı firmalar ile yabancı isim hakkı alınmış yabancı mal ürün ve hizmetler kapsam dışı olacak. Sorumlular hakkında idari para cezası uygulanacak

MHP'den Türkçeyi koruma teklifi! Asgari ücretin on katı kadar ceza geliyor

Türk Dil Kurumu’nun günlük hayatta Türkçe dışındaki yabancı kelime kullanımına ilişkin raporunun Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nda ele alınmasının ardından, AK Parti’nin bu konuda Meclis’e yasa teklifi sunması bekleniyordu.

Ancak konuya ilişkin olarak ilk hamle MHP’den geldi.

Milliyet'in haberine göre MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan yasa teklifine göre tabelalar ve şirket isimlerinden yabancı kelime kullanımı kaldırılacak. Teklifin gerekçesinde özetle şunlar kaydedildi: “Şehirlerimizin cadde ve hatta ara sokaklarına kadar yabancı ad, unvan taşıyan iş yeri isimleri, levhalar ve tabelalar, kimi zaman Türkçemizin yanlış kullanımından elde edilen kelimeler ile donanmış bir haldedir. Bu durum içler acısı olduğu kadar aynı zamanda milli dilimize, güzel Türkçemize de açık bir saldırı, yozlaştırma çabasıdır.”

Yabancı firmalar hariç

Teklif, Türkiye’de iş yapan yabancı firmalar ile Türkiye’de satışı yapılan isim hakkı alınmış yabancı mal, ürün ve hizmetler hariç olmak üzere Türkiye sınırları içinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler ait iş yeri, ticari işletme, ticari kuruluş, kurum ve kuruluşları kapsıyor. Teklif özetle şöyle:

İş yeri, işletme ve kuruluşların ad, unvan, tabela, reklam ve hizmet belgelerinde Türk alfabesinin kullanılması ve Türkçe olmasının sağlanarak ticari alanda Türkçenin korunmasına yönelik düzenlemeler yapılacak.

Ad ve unvanlar, reklam tabelaları, mal ve ürünleri ile hizmetlerinin adları belirlenirken TDK’nin Türkçe sözlüğü esas alınacak.

TDK’ya sorulacak

Türkçeden başka herhangi bir dile ait tamlamalar kullanılamayacak. Tereddüt halinde TDK’nin görüşü esas kabul edilecek.

Türkçeden başka bir dilin kullanılmasının zorunlu olduğu hallerde, bu dillere ilişkin yazılı ifade ve metinler, Türkçeden daha önce, daha kapsamlı, daha okunaklı ve daha belirgin olamayacak.

Türkiye’de satışı yapılan her türlü mal, ürün ve hizmete ait kullanım kılavuzlarında Türkçe açıklama bulunması zorunlu olacak.

Para cezası uygulanacak

Hükümlerin ihlali halinde yasağa konu tabela, levha, afiş, yazılar belediyeler ya da muhtarlıklar tarafından kaldırılacak. Sorumlular hakkında asgari ücretin brüt tutarının on katı idari para cezası uygulanacak.

Düzenlemenin uygulama ve denetimini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yapacak. İşyeri, işletme ve kuruluşlara gerekli düzeltmeleri yapmaları için bir yıl süre tanınacak.