Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı... 541 milyon TL...

Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden Türkiye Maarif Vakfına 541 milyon lira aktarılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı... 541 milyon TL...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan 1203 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile yurt dışında insanlığın ortak birim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burslar vermek, okullar, eğitim kurumları ve yurtlar gibi tesisler açmak, yurt içi de dahil olmak üzere bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, bilimsel araştırmalar ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, yayınlar yapmak ve metotlar geliştirmek, faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek için 17 Haziran 2016 tarihli 6721 Sayılı Kanunla kurulan Türkiye Maarif Vakfına, genel bütçeden ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak kaynak tutar belli oldu.

Bu kararla, Türkiye Maarif Vakfına, amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı hizmetlerin karşılanması için Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 541 milyon lira aktarılacak.