Milyonları ilgilendiren emsal zam kararı! Emekliye müjde

Bir iş yerinde tüm çalışanlarına zam yapan işveren emekli olacağını belirten işçiye zam yapmadı. İşçi ise soluğu İş Mahkemesinde aldı. Yargıtay’dan emsal karar çıktı.

Google Haberlere Abone ol
Kaynak: tv100.com

Bir iş yerinde işveren çalıştığı yerde tüm işlere yüzde 3 zam yaptı. Ancak emekli olacak olan bir işçisine ise zam yapmadı.

İşçi ise maaş bordrosunda gördükleri karşısında şok oldu. Çünkü bordro da kendisine zam yapılmadığını gördü.

Daha sonra ise işçi İş Mahkemesinin yolunu tuttu ve dava açtı. Mağdur emekli, işverenin isteği hilafına kendisini emekliye ayırdığını ileri sürerek kıdem tazminatı alacağının tahsilini talep etti.

Bölge Adliye Mahkemesi, davacının istinaf talebinin esastan reddine, davalının istinaf talebi kabul edilerek ödenen miktar için karar verilmesine yer olmadığına, bakiye kıdem tazminatı talebinin reddine hükmetti. Kararı davacı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal nietelikte karar!

Emsal nitelikte bir karara imza atan Yüksek Mahkeme; tüm işçilere zam yapılmasına rağmen davacının ücretinin artırılmadığına dikkat çekti. Kararda, “Mahkeme, ücrette yüzde 3 artış kabul edilerek bakiye kıdem tazminatı hüküm altına alınmış, Bölge Adliye Mahkemesi’nce işverenin ücrette artış uygulamama hususunda takdir yetkisi bulunduğundan bahisle bakiye alacak talebi reddedilmiştir.

Dosyadaki bilgi ve belgelerden; davalı işverenin işçilerine sene başında yüzde 3 oranında zam yapıldığı ancak davacı emekliye ayrılacağı için davacının ücretine zam yansıtılmadığı, zam yapılmaması hususunda yetkili organca herhangi bir karar alınmadığı gibi bu yönde bir işyeri uygulamasının da bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Şu halde davacının ücretine yüzde 3 zam ilave edilerek hesaplanacak kıdem tazminatından ödenenin mahsûbuyla bulunacak bakiye kıdem tazminatı talebinin kabulü yerine reddi hatalıdır. Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir” ifadeleri yer aldı.