MTA 70 personel alacak! Maden Tetkik Arama Müdürlüğü başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

Maden Tetkik Arama (MTA) Müdürlüğü, 70 personel alacak. MTA, Mühendis, Tekniker ve Teknisyen olmak üzere toplam 70 tane personel alımı yapacağını duyurdu. Peki, Maden Tetkik Arama Müdürlüğü başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte, başvuru tarihleri...

MTA 70 personel alacak!

Maden Tetkik Arama (MTA) Müdürlüğü, 70 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. MTA bünyesinde çalışmak isteyenler, başburu şartlarını araştırmaya başladı. 33 Mühendis, 10 Tekniker, 27 Teknisyen istihdam edilmek üzere MTA'ya alınacak. Peki, Maden Tetkik Arama Müdürlüğü başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte başvuru tarihleri ve merak edilen tüm detaylar...

MTA 70 PERSONEL ALACAK

MTA, istihdam edilmek üzere Mühendis, Teknisyen ve Tekniker meslek gruplarından oluşan toplam 70 personel alımının gerçekleştirileceğini açıkladı. Bunun üzerine şimdiden MTA başvuru şartları ve tarihleri araştırma konusu oldu. MTA tarafından 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınarak yazılı ve sözlü sınav yapılmakdan 70 sözleşmeli personel alınacak. 

MTA 70 personel alımı hakkında ile ilgili ise detaylar belli oldu. Personel alımı gerçekleştirilirken sıralamaya girenlerin 1(bir) katı kadar yedek pozisyon belirlenecek. Asıl kazanan kişilerin dışında müracaat eden olmadığı takdirde ya da aranan şartları taşımadığı tespit edilen kişilerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacak. 

MADEN TETKİK ARAMA MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELER?

Maden Tetkik ve Aramam Genel Müdürlüğü personel ilanına başvurular e-Devlet ve MTA resmi sitesi üzerinden yapılacak. Başvuru tarihleri ise  16 Mayıs 2022 ile 27 Mayıs 2022 tarihleri arasını kapsıyor.  Şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Posta yolu vb. diğer yollardan yapılan başvurular da kabul edilmeyecek.

MTA başvurusu genel şartlar şöyle:

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

-Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

-Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.

-Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak.

-2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için KPSSP3, Ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden  en az 70 puan almış olmak.

-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

-Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.

-Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

-Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

 

MTA PERSONEL ALIMI BAŞVURU YERİ VE İSTENEN BELGELER 

-Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 16.05.2022–27.05.2022 (23.59) tarihleri arasında alınacaktır.

-Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

-Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.

-Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.

-Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

-Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

-Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

-Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.