İftarda oruç açarken ne denir? İftarda oruç nasıl açılır? Oruç açılırken niyet edilir mi? Oruç açılırken edilecek dua!

İftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte Müslümanlar, oruçlarını dualarla açmak istiyor. Uzun ve sabırla beklenen iftar vaktinde duaların ve orucun kabulü için eller semaya kalkarken iftar sofrasında orucu açarken okunacak dualar da merak konusu oldu. Peki, İftarda oruç açarken ne denir? İftarda oruç nasıl açılır? Oruç açılırken niyet edilir mi? Orucumuzu açarken ne demeliyiz, hangi dua makbuldür? Oruç açılırken edilecek dua ve niyetler…

İftarda oruç açarken ne denir? İftarda oruç nasıl açılır? Oruç açılırken niyet edilir mi? Oruç açılırken edilecek dua!

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte sabırla orucunu tutan milyonlarca Müslüman iftar sofralarında dua ve oruçlarının kabulü için dualar ediyor. Pek çok kişi de Ramazan ayına özgü, oruç açarken okunacak duaları ve niyetleri merak ediyor.

İFTARDA ORUÇ AÇARKEN NE DENİR?

Orucu duayla açmak sünnettir.

Hz. Muhammed iftarda şu duaları etmiştir:

“Allahım! Senin rızân için oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım” (Ebû Dâvûd,

“Allahım! Senin rızân için oruç tuttuk, senin verdiğin rızıkla orucumuzu açtık, bizden kabul buyur; çünkü sen her şeyi işiten ve bilensin” (Dârekutnî, II, 185; ayrıca bk. Şevkânî, IV, 247).

ORUÇ AÇILIRKEN NİYET EDİLİR Mİ?

İftarda oruç açacaklar “Niyet ettim Allah rızası için orucumu açmaya diyerek bir yudum su veya hurma ile orucunu açabilir.

Hadis kaynaklarında yer aldığı bilinmemekle beraber fıkıh literatüründe, “Allahım! Senin rızân için oruç tuttum, sana iman ettim, sana güvendim ve senin verdiğin rızıkla orucumu açıyorum; günahlarımı bağışla” (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 200) şeklinde dua edilmesi de müstehap görülmüştür.

Daha sonra İftar duası okumak makbuldür.

İşte iftar duası

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

Anlamı;

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

Yemek duası;

"Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"

Anlamı;

"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur. Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"