Resmen duyuruldu! Desteklerin süresi uzadı

Resmi Gazetede yayımlanan kamu alacaklarının yapılandırılmasını içeren kanun istihdam teşviklerini de içeriyor. Kanunda mevcut teşviklerin süresi uzatılırken yeni prim teşviklerine yer verildi.

Resmi Gazetede yayımlanan kamu borcu yapılandırılması, kısa çalışma uygulamasının 30 Haziran’a kadar devamının önünü açtı.

Yeni kanunla Cumhurbaşkanı’na tanınan “2015 yılından itibaren beş yıla kadar” uzatma yetkisi 31 Aralık 2023’e kadar uzatıldı. Böylece, bu yıl sonunda sona erecek olan prim teşvikinden işverenlerin önümüzdeki üç yıl daha yararlanması sağlanmış oldu.

Kabul edilen düzenlemelerden biri de işsizlik ödeneğinden yararlandırılıp, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içerisinde özel sektör işyerlerinde işe giren ve işe girdiği tarihten itibaren hizmet akdine tabi olarak en az 12 ay süreyle kesintisiz çalışanların talepte bulunması halinde sağlanan destek.

Bu kişilerin 4/a’lı sigortalı işe başladıkları tarihten önce yararlandıkları en son işsizlik ödeneği süresi için SGK’ya ödeme yapıldığı tarihte geçerli prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak uzun vadeli sigorta primi işveren ve sigortalı hisselerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Aynı işsizlik ödeneğinden sadece bir kez yararlanılbiliyor.