Romatizmal Ağrılar

Eklem ve kas ağrılarına halkın verdiği isimdir romatizma. Gerçekte romatizma veya romatizmal hastalıklar insan vücudunda eklemleri veya bağ dokusunu etkileyen kronik, aralıklı ağrıya neden olan durumlara verilen genel bir ifade olup bir hastalığı belirtmez. 200 den fazla romatizma çeşidi vardır.

Bazı hastalara konulan “yumuşak doku romatizması” tanısı  apayrı bir konu olup iltihapsız romatizma yada fibromyalji denilen rahatsızlığı ( yaygın adale ağrıları, uyku bozukluğu ve çabuk yorulma ile kendini belli eder) tanımlamak için kullanılır..

Romatizmal hastalıklar denildiğinde; bağ dokusu bozukluklarını anlamalıyız. Burada eklemlerin tendonları, bağları, kemikleri ve kaslarını etkileyen süreçler anlaşılmalıdır. Yani bunlar kas-iskelet sistemi hastalıklarıdır.

Romatizmal Hastalıkların Belirtileri:

-          Eklem ağrıları
-          Eklemlerde hareket kısıtlılıkları
-          Eklemlerde şişme, kızarıklık, yanmalar

Romatizmanın Nedenleri

Bu hastalıklarda bireyin bağışıklık sistemi tutulan bölgeyi yabancı bir oluşum gibi algılayarak kendi dokusuna karşı saldırıya geçmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Vucudun kendi dokusunu nasıl yanlış algılayıp saldırdığı henüz bilinmemektedir. Bazen genetik yolla burahatsızlıklar nesilden nesile geçebilmektedir. Bununla birlikte hava kirliliği, sigara içmek, stres yada bir yerde enfeksiyonun varlığı gibi durumlar bu immün mekanizmaları tetikleyerek süreci başlatmaktadır. Kadınlar bu rahatsızlıklara daha yatkın olup erkeklerden çok daha kadınları rahatsız eden hastalıklardır romatizmal hastalıklar.

Romatizmal Belirtiler nasıl anlaşılır?

1-      Eklem bölgelerinde ağrı; tek yada bir çok eklem çevresinde hatta omurga çevresinde bile
2-      Eklem çevrelerinde hareket etmekle ortaya çıkan ağrı
3-      Dokunmakla o bölgedeki ağrının artması
4-      Hareketsiz kalındığında o bölgelerin sertleşmesi
5-      Özellikle ağrının hafif egzersizlerle geçmesi aşırı egzersizlerle artması
6-      Hava basıncındaki düşmelerde ve nemli havalarda şikayetlerin artması
7-      Eklem çevrelerine sıcak uygulaması şikayetlerin azalması yada iyileşme  hissinin ortaya çıkması  sıklıkla romatizmal bir rahatsızlığımız olduğunun kanıtlarıdır. Bazen saydığımız bütün bu özelliklerin hepsi bir arada bulunur ama ilk dört madde hemen her hastanın yakınmalarını içermektedir. Romatizmal hastalıklardaki ağrılar orta şiddette görülen ağrılar olup kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Günler, haftalar veya aylar boyunca açıklanamayan dalgalanmalar romatizmal ağrı için tipiktir. Kronik ağrı kapsamında değerlendirilir

Romatizmanın Önemi!!

Romatizmanın ciddiyetinin önemli bir göstergesi, sakatlığa yol açabilmesidir. Önemsenmeyecek bulgulardan yaşamı tehdit edebilecek şikayetelere kadar belirtiler geniş bir yelpazede seyreder. Sorunun getirdiği fiziksel, sosyal ve mesleki kısıtlamalar söz konusu olabilir. Genelde romatoloji doktorlarının ilgilendiği romatizmal hastalıklar belirli bir zaman sonra ne yapılsa yapılsın ağrılar geçmemeye  başlıyor ve yaşam kalitemizi sıkıntıya sokuyor artık baş edilemeyecek boyutlara varıyorsa bir ağrı(algoloji) doktorundan yardım almamız gerekmektedir.

Romatizmal Hastalıklarda Ağrı Tedavisi

Medikal tedavilerin yani ilaçların yada fizik tedavi yöntemlerinin yetersiz kaldığı, ağrıların bir türlü geçmediği durumlarda romatizma hastalarına girişimsel ağrı tedavilerinin uygulanması kaçınılmazdır.

Radyofrekans Tedavisi

Romatizmal hastalık nereyi tutmuş ise örneğin bu omuz olabilir, kalça olabilir yada bel bölgesi olabilir o bölgenin ağrı sinirleri ultrason yada görüntüleme cihazları eşliğinde radyofrekans tekniği ile devre dışı bırakılır. Bu tek bir sinir olacağı gibi çoklu sinirlerde olabilir. Amaç ağrı sinirinin ağrıyı taşıyamaz hale getirilmesidir. Burada hastalığın kendisi değil de ağrıları tedavi edilir. Kalıcı sinir bloğu olarak da değerlendirilir. Ağrı sinirlerinin devre dışı bırakılmasının hiçbir olumsuz etkisi bulunmamaktadır. Altta yatan hastalık devam etmekte ancak hastayı yiyip bitiren, günlük yaşamını çekilmez hale getiren ağrılardan kurtulması yada en aza indirilmesi sağlanır. Ağrı olmadığında hasta daha rahat hareket etme imkanına kavuşur. Kalıcı sinir blokları kısa süren, narkoz ve neşter gerektirmeyen tedavilerdir. Bu yöntemle yapılan sinir bloklarının ortalama etki süresi 2-4 yıl arası olup bazen 1-10 yıl arası netice alındığı görülmüştür. Ağrılar oluştuğunda bu teknik tekrar uygulanabilir hiçbir zararı olmaz.