AYM, HDP iddianamesini iade etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, eksiklik tespit ettiği iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etti.

AYM, HDP iddianamesini iade etti

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Başsavcılığı’nın, HDP’nin kapatılması istemiyle açtığı davada ilk incelemesini yaptı ve iddianamenin iadesine karar verdi. AYM Raportörü’nün, “usul eksikliği var, giderilsin” tespitinin ötesine geçen AYM Genel Kurulu, oybirliği ile iddianamede, “partinin yetkili organlarına atfedilen eylemlerle”, Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası’nda yer alan, “partinin kapatılması için bölücü faaliyetlerin odağı haline gelmesi” kuralı arasındaki ilişkilendirmelerin yapılmadığına hükmetti. Yargıtay Başsavcılığı’nın, iddianamede öne sürdüğü kanıtları tek tek odak olma iddiasıyla ilişkilendirerek, iddianameyi yeniden düzenlemesi gerekiyor.

AYM Genel Kurulu, HDP iddianamesinin ilk incelemesi sonunda, iddianamenin Yargıtay Başsavcılığı’na iadesine oybirliği ile karar verdi. AYM Raportörü, davaya ilişkin raporunda, iddianamedeki kimi usul eksiklerine işaret ederek, bunların süreç içerisinde giderilebileceğine ya da iddianamenin iade edilerek eksiklerin tamamlanmasının beklenebileceğine işaret etmişti.

AYM Genel Kurulu ise iddianamede daha önemli eksikler bulunduğuna işaret etti. Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası’na göre, bir partinin kapatılması için “bölücü ve yıkıcı faaliyetlerin odağı haline gelmesi” gerekiyor.

AYM Genel Kurulu, iddianamede, "partinin yetkili organlarının eylemleriyle Anayasa'nın 68 ve 69. maddesinde düzenlenen 'odak olma' fiili arasında gerekli ilişkilendirmelerin yapılmadığı" tespitini yaptı.

Yeterince işlenmemiş

İddianamede, eylemlerle “odak olma” fiili arasındaki bağlantının yeterince işlenmediği kanısına varan AYM, Yargıtay Başsavcılığı’na iddianameyi geri gönderdi.

Başsavcılık, AKP iddianamesinde, odak olmaya yönelik eylemleri maddeler halinde tek tek sıralamıştı. Kaynaklar, başsavcılıktan, bu davada da benzer bir değerlendirme yaparak, kanaat oluşturmasının beklendiğine işaret etti.