Ahmet Ağaoğlu'nun itirazına ret

Tahkim Kurulu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na verilen 75 gün hak mahrumiyeti cezasına yapılan itirazı reddetti.

Ahmet Ağaoğlu'nun itirazına ret

TFF Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

TFF Tahkim Kurulu 20 Ağustos 2020 günlü (39) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2020/202 - K.2020/212

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu'nun, PFDK'nın 06.08.2020 tarihli E.2019-2020/889 K.2019-2020/1078 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 20.08.2020 Perşembe günü saat 15:00'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada; Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu ve vekili Av. Duygu Yaşar'ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu'nun sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, yine sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 33.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu'nun toplam, 75 gün hak mahrumiyeti ve 63.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

2. E.2020/203 - K.2020/213

Tuzla Spor A.Ş.'nin futbolcusu Ömer Faruk Ermeç ile ilgili PFDK'nın 06.08.2020 tarihli E.2019-2020/888 K.2019-2020/1083 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Tuzla Spor A.Ş.'nin futbolcusu Ömer Faruk Ermeç'in rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

3. E.2020/204 - K.2020/214

Güney Adatepe ile ilgili PFDK'nın 06.08.2020 tarihli E.2019-2020/615 K.2019-2020/1082 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 20.08.2020 Perşembe günü saat 15:30'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada; Güney Adatepe'nin vekili Av. Yunus Emre İzgördü'nün hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Güney Adatepe'nin Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 16/g maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 16/2. maddesi uyarınca Sürekli Hak Mahrumiyeti Cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu