Sosyal medya kullanırken suç işlemeyin!

Günlük hayatımızın vazgeçilmez parçası haline gelen sosyal medya mecralarını kullanırken çok dikkat etmelisiniz! Sosyal medyadan bir tıkla yaptığımız eleştiriler sınırı aşarsa başınıza yasal olarak dert açabilir. Birçok kullanıcı sosyal medyada atılan mesajların hala ne tür yasal yaptırımları olduğunu bilmiyor. İşte sosyal medya kullanırken suçlu pozisyonuna düşmemeniz için dikkat etmeniz gerekenler....

Sosyal medya mecralarının hayatımıza her geçen gün daha çok sirayet ettiği, günün önemli bir bölümünü hayatın rutin akışı içerisinde tüm ihtiyaçların karşılandığı sanal alemde geçirirken kullanıcıyı yalnızlaştıran ve cep telefonu, tablet ya da bilgisayar üzerinden girilen uygulamalar ile eleştiri sınırını aşarak ceza kanunda açıkça suç kabul edilen tehdit, şantaj ve hakaret suçlarının nasıl işlendiğini, sosyal medya kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve tarafımıza karşı sosyal medya üzerinden bir suç işlenmesi halinde neler yapmamız gerektiğini ele aldığımız yazımızı birlikte inceleyelim.   

İnternet ve Sosyal Medya Kamusal Alan Sayılır Mı?

Genel anlamda evimizin dışında kalan ve kamusal alan olarak sayılabilecek yerler şehrin sokakları, caddeleri, meydanları ve alışveriş merkezleri olarak sayılmaktaydı. Ancak teknolojinin ve özellikle akıllı telefon ve tabletlerin çok hızlı bir şekilde kullanılmaya başlanması sanal alemde kendiliğinden bir kamusal alan yarattı.

Öyle ki alışverişten, sinemaya, kütüphaneden, sanal eğlencelere evimizin dışında yapabileceğimiz birçok şeye artık elimizdeki akıllı telefonları kullanarak gerçekleştirebilmekteyiz.     

Bu yönüyle özellikle twitter, facebook, instagram ve youtube gibi milyonlarca kullanıcıya bir tıkla ulaşılabilen alanlarda söylediklerimize ve yazdıklarımıza dikkat etmemiz gerekmektedir.

Eleştiri sınırını aşan, hakaret dolu cümlelerle paylaşım yapılması, tehdit ve şantaj içerikli söylemlerin sanal ortamda paylaşılmasıyla birlikte ceza kanunda gerçekleştirilen eyleme uygun düştüğü ölçüde yazılanlar suç olarak kabul edilmektedir.

Sosyal Medyayı Dikkatli Kullanın

İnternet kullanımına bağlı olarak hayatımızın her noktasında kullanmak durumunda kaldığımız haberleşme aracı haline gelen bu mecrada işlenen suçlarda oldukça büyük bir artış yaşanmaktadır.

Ancak bu platformları kullanan birçok kullanıcı sosyal medyada suç işlediğini fark etmemektedir. İnsanlar çoğu zaman bir telefon veya bilgisayar ekranına bakarken karşısında kimse yokmuş gibi rahat hareket etmekte ise de sosyal medyada yaşanan küçük bir paylaşım büyük sorunları beraberinde getirebilmektedir. 

En Çok İşlenen Suçlar Nelerdir?

Kullanıcılar hiç tanımadığı, bilmediği kişilere sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilmekte ve birçok hukuka aykırı eylemde bulunabilmektedir. Hakaret suçları, kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi ve yayılması, özel hayatın gizliliği ihlali, cinsel taciz suçu, haberleşmenin gizliliğinin ihlali, dolandırıcılık gibi birçok suç sosyal medya üzerinden kolaylıkla işlenebilmektedir.

Suçlar Ne Şekilde İşlenebilir?

Kanun koyucu hakaretin alenileşmesi ve daha geniş kitlelere ulaşması nedeniyle artan kişisel zararları dikkate alarak, sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçu için daha fazla ceza öngörmektedir.  Bununla birlikte “tehdit” suçunun sosyal medya üzerinden sahte bir isim ile işlenmesi halinde suçun işleniş biçimi ve mağdurda yarattığı etkiler dikkate alınarak, genel tehdit suçundan daha ağır bir ceza söz konusu olmaktadır.

Hakaret ve Eleştirinin Sınırı

Türk Ceza Kanunun da Şerefe Karşı işlenen suçlar başlığı altında Hakaret suçu açık bir şekilde; Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır, hükmü ile düzenleme altına alınmıştır.  

O halde sosyal medya mecralarından herhangi birisi üzerinden kişinin onur, şeref ve saygınlığında etki edebilecek derecede eleştiri yapılması hakaret sınırı aştığı oranda suç olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

Hakaret suçunun alenen işlenmesi halinde cezanın altıda biri oranında arttırılacağı kanunca belirlenmiş olmakla, eleştiri sınırını aşarak internet ortamında bu suçun bir kişi tarafından işlenmesi halinde cezanın arttırılarak verileceği anlaşılmaktadır.  

Retweet Yaparken İki Kere Düşün (Tekrar Paylaştığınız Şey Suç Olabilir)

Örneğin bir kişi sahte bir isimle Facebook veya Twitter hesabı açarak başka birini ölümle tehdit ederse, daha ağır bir cezaya tabi olacaktır. Hakaret suçu bir kişiye doğrudan küfür etmek şeklinde olabileceği gibi “Hırsız, katil” gibi hiçbir delile dayanmayan soyut isnatlar şeklinde de ortaya çıkabilmektedir. Belirtmekte fayda var ki Yargıtay 18. Ceza Dairesi daha önceki kararları doğrultusunda vermiş olduğu 2019 tarihli kararında twitter'da retweet yapılan tweetin hakaret içermesi halinde retweet yapan da hakaret suçunu oluşturacağına hükmetmiştir.

Bir başka örnekte ise; kişilerin adresleri, kimlik bilgileri, fotoğraflarını ve özel bilgilerini de izinsiz paylaşmak suç teşkil etmektedir. Bununla birlikte yine sosyal medya da elden ele dolaşan görüntüler, ses kayıtları hoşunuza gitse bile izinsiz olarak paylaşılmamalıdır. Dolayısıyla sosyal medya kullanımı sırasında daima sözlerimize dikkat etmeli tarafımıza karşı bu gibi suçların işlenmesi halinde ise yetkili mercilere başvurmaktan imtina etmemeliyiz.

Derhal Bulunduğunuz Yer Cumhuriyet Başsavcılığına Başvurunuz

Yukarıda bahsettiğimiz üzere sosyal medya üzerinden işlenebilen oldukça fazla suç tipi bulunmaktadır. Bu zamana kadar yapılmış olan yargılamalar ve verilen kararlar göstermektedir ki sosyal medyayı kullanırken karşılaşabileceğimiz sonuçları göz önünde bulundurarak hareket etmeliyiz.

Belirtilen suçlara maruz kalınması halinde ise derhal bulunduğunuz yer Cumhuriyet Başsavcılığı’na meydana gelen olay ve delillerle birlikte suç duyurusunda bulunmanız gerekmektedir.