Sağlık Bakanlığı açıkladı!.. Sizin de dolabınızda olabilir!

Tarım ve Orman Bakanlığı belli aralıklarla yayınladığı tağşiş listesini yeniledi.

Sağlık Bakanlığı açıkladı!.. Sizin de dolabınızda olabilir! - Sayfa 1

Yapılan son tahlillerde 618 firma 1211 parti üründe taklit ya da tağşiş yapıldığı tespit edildi.

1 119
Sağlık Bakanlığı açıkladı!.. Sizin de dolabınızda olabilir! - Sayfa 2

2012 yılından bu yana yapılan incelemeler sonucunda ise 1283 firma ve 2816 üründe taklit ve tağşiş olduğu ortaya çıktı.

2 119
Sağlık Bakanlığı açıkladı!.. Sizin de dolabınızda olabilir! - Sayfa 3

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Bakanlık olarak büyük bir titizlikle yürütülmektedir.

5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" ve bu Kanun kapsamında hazırlanan, "Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik" gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Bakanlığımızın yürüttüğü resmi kontroller ve firmaların otokontrol sistemlerine ek olarak bu uygulamamız ile;

-Tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması,
-Sektörde haksız rekabetin önlenmesi,
-Tüketiciler aracılığıyla firmalar üzerinde bir denetim mekanizması oluşturulması ve
-Firmaların "güvenilir gıda üretimi"nin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde; Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikâyet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır.

Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 618 firmaya ait 1211 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1283 firmaya ait 2816 parti ürün tüketicilerin bilgisine arz edilmiştir.

Gıda konusunda kamu otoritesi olan Bakanlığımız, yasalarla verilmiş tüm yetkileri tereddütsüz kullanarak gıda güvenilirliğinin sağlanmasına ve tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız olarak ve büyük bir titizlikle sürdürmektedir.

3 119
Sağlık Bakanlığı açıkladı!.. Sizin de dolabınızda olabilir! - Sayfa 4

Sağlık Bakanlığı alkollü içecekten bala, domuz etinden kuru yemişe kadar birçok üründe sahtecilik yapıldığını ortaya çıkardığı liste şu şekilde devam ediyor...

4 119