TBMM personel alımı yapacak! işte başvuru şartları

TBMM' personel alımı ilanını yayımladı. Yayımlanan ilan göre, TBMM personel alımı ile bir kamu başdenetçisi, dört kamu denetçisi alınacak.

Google Haberlere Abone ol

TBMM personel alımı yapacağını duyurdu. Basın İlan Kurumu taarafından yayımlanan ilana göre personel alımı kapsamında bir kamu başdenetçisi, dört kamu denetçisi için seçim yapılacak.

Adayların kamu başdenetçisi alımı için 50, kamu denetçisi alımı için ise 40 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. İşte TBMM personel alımı hakkında detaylar...

TBMM personel alımı başvuru şartları
a) Türk vatandaşı olmak

b) Seçimin yapıldığı tarihte Başdenetçi için 50, Denetçi için 40 yaşını doldurmuş olmak (Seçimin yapılacağı tarih kesinleşmediğinden yaşın tespitinde, seçimlerin tamamlanması için öngörülmüş azami süre olan 30 gün dikkate alınarak Başdenetçi aday adaylığı için 19/11/1970, Denetçi aday adaylığı için de 19/11/1980 tarihinden önce doğmuş olanların başvuruları kabul edilecektir. Seçimlerin bu tarihten önceki bir tarihte gerçekleşmesi durumunda yaş değerlendirmesi yeniden yapılacak olup yaş şartını yerine getirmeyenlerin aday adaylıkları düşecektir.)

c) Tercihen hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden olmak üzere dört yıllık eğitim veren fakültelerden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında, uluslararası kuruluşlarda, sivil toplum kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında ya da Özel sektörde toplamda en az on yıl çalışmış olmak

d) Kamu haklarından yasaklı olmamak

e) Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye üye olmamak

f) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı hapis cezasına ya da affa uğramış olsa veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olsa bile Türk Ceza Kanunu'nun ikinci kitabının birinci kısmının bir ve ikinci bölümündeki suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasa! düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan veya zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Sayılan şartları haiz bulunan ilgililerin, aşağıda yer alan belgelerle birlikte 1/10/2020 Perşembe gününden itibaren 19/10/2020 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 06543 Bakanlıklar/ANKARA” adresine şahsen ya da posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir:

1. TBMM Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru dilekçesi

2. Özgeçmiş

3. Son altı ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

4. Onaylı nüfus cüzdanı örneği

5. En az dört yıllık yükseköğrenim diplomasının ya da mezuniyet belgesinin onaylı Örneği

6. Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içerisinde Kamu Başdenetçiliği veya Kamu Denetçiliği adaylığı için alınmış adli sicil sorgulama sonuç belgesi aslı

7. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı web sitesinden siyasi parti üyelik durumu sorgu sonucu çıktısı

8. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış/çalışmakta olanlar için sicil özeti/hizmet belgesi; uluslararası kuruluşlarda çalışmış/çalışmakta olanlar için ilgili kuruluşta çalışmış olduğunu gösterir belge; sivil toplum kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında ya da özel sektörde çalışmış/çalışmakta olanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet döküm belgesi aslı.

Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular, eksik belgeli başvurular ile aynı kişinin hem Başdenetçi hem denetçi aday adaylığı için yapacağı başvurular işleme konulmayacaktır. Ayrıca posta yoluyla yapılan başvurulardan son başvuru tarihinden sonra Başkanlığımıza ulaşanlar dikkate alınmayacaktır.

DÖVİZ ÇEVİRİCİ
Parite
Son Değişim
EUR/USD 1.18 -0.484%
GBP/USD 1.38 -0.4334%
USD/JPY 109.68 0.2834%
USD/CHF 0.93 0.587%
AUD/USD 0.73 -0.6273%
USD/CAD 1.27 0.3878%
Piyasa Özeti
BIST 100 1,418.03 -0.42%
ALTIN 481.10 -1.02%
DOLAR 8.52 1.07%
EURO 10.04 0.60%
BRENT 75.31 -0.58%