Sigara içenleri sevindiren araştırma yalanlandı

Fransa'da yapılan araştırma sonucu kafaları iyice karıştırdı. Çünkü araştırma sonucu sigara içenlerin korona virüse yakalanma oranının daha az olduğunu ortaya koyuyordu. Ancak araştırma kısa süre içinde yalanlandı.

Sigara içenleri sevindiren araştırma yalanlandı

Fransa'da 480 kişi üzerinde yapılan bir araştırma, sigara içenlerin korona virüs salgınından daha az etkilendiğine dair araştırma büyük tartışmalara yol açmıştı. O araştırma kısa süre içinde yalanlandı. Söz konusu haberin Fransa'nın başkenti Paris'in Pitie Salpetriere Hastanesi'nde yapılan araştırma değil, Çin' de yapılan bir ankete dayandırıldığı ortaya çıktı.  

İddialarda kaynak olarak sunulan araştırmalardan biri, ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC) tarafından yürütülüyor. Amerika’da 12 Şubat – 28 Mart 2020 tarihleri arasında 7 bin 162 hasta özelinde yapılan araştırma, Covid-19 ile sigara tüketim alışkanlığı arasındaki ilişkiye odaklanmıyor. Araştırmanın temel amacı, hastaların ikincil kronik rahatsızlıklarının yaygınlığını ve diğer risk faktörlerini incelemek. Araştırma boyunca diyabet, hipertansiyon, koah, koroner arter hastalığı, beyin ve damar hastalıkları, kronik böbrek hastalığı gibi kronik hastalıkların yanı sıra, gebelik ve sigara tüketimi gibi diğer risk faktörlerine sahip Covid-19 hastaları da incelenmiş. Araştırmaya göre 7 bin 162 Covid-19 hastasının yüzde 1,3’ü halen, yüzde 2,3’lük kesimi ise geçmişte sigara içiyordu. Fakat bu veriler, sigara içenlerin Covid-19’a daha az yakalandığını göstermiyor.

Ön bulgular, örneklemdeki ikincil bir kronik hastalığı ya da risk faktörleri bulunan Covid-19 hastalarının, ikincil bir kronik hastalığı olmayanlara göre daha yüksek risk altında olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu araştırma hakem onayından geçmiş de değil, klinik bir ön bulgu sonucu. CDC, yeni veriler eklendikçe bulguların değişebileceğinin altı çiziyor.

İddiaların dayandığı bir diğer çalışma ise Çin’de yürütülen bir anket çalışması. Bin 99 Covid-19 hastası ile yapılan görüşmelere dayalı araştırmadaki veriler, klinik bir gözleme değil, beyana dayalı. Ankete katılan bin 99 Covid-19 hastasının yüzde 12,6’sı sigara kullandığını, yüzde 23’ü de önceden bir hastalığa sahip olduğunu belirtmiş.

 Uzmanlar, Covid-19 hastalarının sigara tüketimi ile ilgili yapılan araştırmaların yeterli olmadığını ifade ediyor ve araştırma sonuçlarının yanlış yorumlanmaması için uyarılarda bulunuyor. Sigara tüketimi ve Covid-19 arasındaki ilişkinin saptanabilmesi için, Covid-19 hastalarının sigara tüketim geçmişleri özelinde daha geniş çapta klinik araştırma yapılması gerekiyor. Küçük ölçeklerde, diğer risk faktörleri ile birlikte yapılan incelemeler, sigara ve Covid-19 hakkında çıkarım yapabilmek için yeterli değil. Ayrıca La Chaîne Info, yapılan araştırmalarda Covid-19 hastaları arasında sigara tüketenlerin az olmasının, bakım altındaki hastaların çoğunlukla yaşlı olmasıyla açıklanabileceğini belirtiyor.