TÜİK’e yeni birim eklendi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Merkez Teşkilatı hizmet birimleri arasına ‘Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanlığı’ eklendi. Peki, yeni birimin görevleri neler olacak? İşte detaylar...

TÜİK’e yeni birim

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Merkez Teşkilatı hizmet birimleri arasına ‘Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanlığı’ eklenmesine yönelik düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni başkanlığın görevleri arasında resmi istatistik programını hazırlamak, izlemek, değerlendirmek, raporlamak, bu konudaki koordinasyon ve bilgi akışını sağlamak da yer alıyor.

Yönetmeliğe göre yeni birim, kurumun dağıtım politikasını belirlemek ve bu politikanın uygulanmasını sağlamakla görevli olacak.

Bu yeni başkanlığın görevleri arasında, veri/bilgi, yayım taleplerini karşılamak, yayın standartlarını belirlemek ve bu standartların uygulanmasını sağlamak, Yayın ve Dağıtım Kurulu’nun sekretarya hizmetlerini yürütmek de yer aldı.

Yeni başkanlık resmi istatistik programını hazırlamak, izlemek, değerlendirmek, raporlamak, bu konudaki koordinasyon ve bilgi akışını sağlamakla da görevli olacak.

Yeni birimin görevleri arasında şunlar da yer alacak:

Ulusal Veri Yayımlama Takvimini hazırlanmak, yayımlamak ve güncelliğini sağlamak

Kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerini yürütmek

Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak

Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek

Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.