3'üncü çeyrek dış borcu açıkladı

Türkiye üçüncü çeyrek net dış borç stoku açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Temmuz-Eylül döneminde 262,2 milyar dolara yükseldi.

3'üncü çeyrek dış borcu açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Temmuz-Eylül dönemini kapsayan 3. Çeyrek Türkiye Brüt Dış Borç Stoku rakamlarını açıkladı. Eylül sonu itibarıyla Brüt dış borç stoku 435,1 milyar dolar olurken stokun milli gelire oranı ise yüzde 59,1 oldu.

Net dış borç stok ise 262,2 milyar dolar oldu ve stokun milli gelire oranı yüzde 35,6’ya yükseldi, önceki çeyrekte bu oran yüzde 33’tü.

Hazinenin verileri şöyle:

Hazine garantili dış borç stoku 3.çeyrekte 14,7 milyar dolara yükseldi.

Kamu net borç stoku 3.çeyrekte 941,1 milyar liraya yükseldi.

Kamu net borç stokunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı 3.çeyrekte yüzde 19.8'e geriledi.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Merkezi Yönetim Bütçesi 2021 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 346,1 milyar lira, faiz hariç giderler 1 trilyon 166,6 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 101,1 milyar lira, vergi gelirleri 922,7 milyar lira, bütçe açığı 245 milyar lira olarak öngörüldü.

2020 için ön görülen bütçeden Kasım itibarıyla borç 1.872,1 milyar TL olurken borç stokunun 792,8 milyar TL’lik kısmı Türk Lirası cinsi, 1.079,3 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluşmuştu.