Künye

ŞİRKET BİLGİLERİ

Unvanı: On TV Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş

Logo: Televizyon (tv100)

Yayın ortamı: Uydu

Lisans Tipi: U-TVHD

Yayın Türü: Tematik

Yazışma Adresi: Gülbahar Mah. Cemal Sahir Sok. Profilo Alışveriş Merkezi, No: 33/140 Şişli / İstanbul

Telefon: +90 (212) 273 30 03

İnternet adresi: www.tv100.com

KEP Adresi: tv100@hs01.kep.tr

SORUMLU MÜDÜR

Sorumlu Müdür: Neşe Toptaş

İletişim Bilgileri:

Posta Adresi: Gülbahar Mah. Cemal Sahir Sok. Profilo Alışveriş Merkezi, No: 33/140 Şişli / İstanbul

Telefon: +90 (212) 273 30 03

E-posta adresi: sorumlumudur@tv100.com.tr

İnternet adresi: www.tv100.com

 

İZLEYİCİ TEMSİLCİSİ

İzleyici temsilcisi: Neşe Toptaş

İletişim Bilgileri:

Posta Adresi: Gülbahar Mah. Cemal Sahir Sok. Profilo Alışveriş Merkezi, No: 33/140 Şişli / İstanbul

Telefon: +90 (212) 273 30 03

E-posta adresi: izleyicitemsilcisi@tv100.com.tr

İnternet adresi: www.tv100.com