Ailesi fakir olan bir çocuğun beyni incelendi, gördükleri manzara doktorları bile ürküttü

Amerika Birleşik Devletleri'nde yoksulluğun beyne etkisini ortaya çıkarmak adına bir araştırma gerçekleştirildi. Ailesi düşük gelirli olan çocukların beyinde inceleme gerçekleştiren araştırmacılar, yoksul çocukların beyin hacimlerinin daha küçük olduğunu tespit etti. Bu araştırma büyük yankı uyandırdı.

Ailesi fakir olan bir çocuğun beyni incelendi, gördükleri manzara doktorları bile ürküttü

Bilim insanları, insanların merak ettiği sorulara yanıt bulmaya devam ediyor. Amerika'da yoksulluk üzerine gerçekleştiren son araştırma ise hayli dikkat çekti. 

Araştırmacılar belirli beyin yapılarının hacmindeki farklılıkları belirlemek için ABD'deki siyah çocukların MR taramalarını analiz etti. MR taramaları, ırkçılık ve yoksulluğun yol açtığı 'toksik stresin' siyah çocukların beynindeki etkisinin daha sonraki yaşamlarında ruh sağlıklarını nasıl etkileyebileceğini ortaya koydu. American Journal of Psychiatry'de yayımlanan çalışmada, 14 beyin bölgesinden 8'indeki farklılıkların, düşük gelirli bir haneden gelmek gibi olumsuz çocukluk deneyimlerinden etkilendiği bulundu.

YAŞ İLERLEDİKÇE ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Bilim insanları bunların çocuklar büyüdükçe birikebileceğini ve yaşamın ilerleyen dönemlerinde travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi ruh sağlığı sorunlarının gelişiminde rol oynayabileceğini buldu. Independent Türkçe'nin aktardığı araştırmada, düşük hane gelirine sahip olan hem siyah hem de beyaz çocuklarda daha düşük beyin hacmi tespit edildi. Öte yandan siyah çocukların Birleşik Krallık'ta olduğu gibi ABD'de de düşük gelirli hanelerde yaşama ihtimali daha yüksek olduğu için etkilenme olasılıkları da daha yüksek. Stres yanıt sistemlerinin aşırı aktivasyonuna ve stres hormonlarının artmasına yol açan olumsuz deneyimlere uzun süre maruz kalma anlamına gelen 'toksik stres', bağışıklık ve metabolizma düzenleyici sistemleri ve nihayetinde gelişen beyin yapısını bozuyor.

BEYİNDE STRES BİRİKTİRİYOR

Araştırmacılar "Yaşamın erken dönemindeki olumsuzluklar birlikte ele alındığında, zorluklara kayda değer seviyede daha fazla maruz kalmalarının bir sonucu olarak siyah çocukları orantısız bir şekilde etkileyen ve kilit önemdeki, tehditleri algılayan beyin bölgelerinin nöral gelişimindeki farklılara katkı sağlayan bir toksik stres faktörü olarak hareket edebilir" diyor. Dolayısıyla bu çalışmadan elde edilen bulgular, sosyoekonomik ve çevresel eşitsizliklerin Birleşik Devletler'deki ruh sağlığı üzerindeki etkisini ve başta TSSB olmak üzere psikiyatrik bozukluğun gelişimindeki ırksal farklılıkları anlamamız açısından önemli sonuçlar doğuruyor. Çocuklukta yaşanan sıkıntılardaki ırksal farklılıkların nörobiyolojik sonuçları üzerine daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da mevcut bulgular, orantısız strese maruz kalmanın biyolojik etkileri hakkında yeni bilgiler sunuyor.