Bağışlar vergiden nasıl düşer? Yapılan yardımların tamamı mı vergiden düşer? Bağışçıya vergi avantajı nasıl uygulanır?

Kahramanmaraş depremlerinin ardından yapılan bağışların vergiden düşüp düşülmediği gündemde. Yasa, yardımsever iş insanlarına bağış yapmaları konuşunda teşvik ediyor. Böylelikle bağışçıya vergi avantajı da sunuluyor. Peki, Bağışlar vergiden nasıl düşer? Yapılan yardımların tamamı mı vergiden düşer? Bağışçıya vergi avantajı nasıl uygulanır? Bağışın tamamı mı yoksa bir kısmı mı vergiden düşürülür? İşte bağış ve vergi konusunda merak edilenler…

Bağışlar vergiden nasıl düşer? Yapılan yardımların tamamı mı vergiden düşer? Bağışçıya vergi avantajı nasıl uygulanır?

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem sonrasında yaşanan büyük can kaybı ve yıkım yürekleri dağladı. Depremden kurtulan binlerce vatandaşın bir anda evsiz kaldığı, enkaz altındakilerin kurtarılmayı beklediği o anlar Türkiye’yi harekete geçirdi. Önce kurtarma çalışmalarına katılacak gönüllüler yola çıktı. Sonra öncelikli ihtiyaçlar tespit edilip tırlarla bölgeye sevk edildi. En sonunda da bölgeye giden derneklere bağışlar yapılmaya başlandı. Sivil derneklerin bağışları bir milyarı aştı. Bağış kampanyaları yapılırken iş insanlarının dudak uçuklatan rakamları ise akıllara vergi sistemini getirdi.

Yasalar, yardım yapmayı düşünen yardımseverleri teşvik ediyor ve vergi avantajı da sunuyor. ‘Vergiden düşme’ aslında ilgili mükellefin hesaplanan vergisinden değil, kazancından düşülen durumu ifade ediyor. Yapılan bağışlar kazançtan-matrahtan düşülerek hayırsevere avantaj sağlıyor.

BAĞIŞLAR VERGİDEN NASIL DÜŞER?

Vergiden düşme olayı aslında mükellefin hesaplanan vergisinden değil, kazancından düşülen durumdur.

Türkiye Kızılay Derneği’ne ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı beyan edilen kazançtan (matrahtan) indirilebiliyor. Şahsen beyanname veren kişiler de, şirket olarak beyanname veren kurumlar da, vergiye tabi kazançlarından Kızılay’a ve Yeşilay’a yaptıkları bağışların tamamını herhangi bir yüzde veya tutar sınırı olmaksızın indirebiliyorlar.

Başlatılan yardım kampanyasına makbuz karşılığı yapılan bağışların tamamını, vergi matrahının tespitinde kazançtan indirilebiliyor. Dar gelirlilere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı da beyan edilen gelirden (matrahtan) indirilebiliyor.

Kamu kuruluşlarına ve vergi muafiyeti tanınmış vakıflara yapılan bağışlar, vergiye tabi kazancın yüzde 5’ine kadar yapıldığında vergi matrahından düşülebiliyor. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, yıllık toplamı beyan edilecek gelirin yüzde 5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler için yüzde 10’unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar kazançtan indirilebiliyor.