Bakanlık harekete geçti! AVM, zincir market, küçük esnaf...

Ticaret Bakanlığı, alışveriş merkezlerinin (AVM) ve zincir marketlerin mesafe kriterlerini yeniden düzenlemek için çalışma başlattı. Taslak düzenlemenin detayları belli oldu.

Bakanlık harekete geçti! AVM, zincir market, küçük esnaf...

Alışveriş merkezlerinin (AVM) ve zincir marketlerin küçük esnaf aleyhine rekabet yaratmaması için bir dizi değişikliğe gidilecek. Taslak düzenleme ile AVM ve zincir marketlerin açılmasına getirilecek şartlar belli oldu. 

Ticaret Bakanlığı’nın taslak yönetmeliğine göre, belli nüfusa sahip yerleşim yerlerinde, belli sayıda AVM açılabilecek, bu işletmeler arasında mesafe şartı aranacak. AVM’ler arasında kapıdan kapıya en az 5 bin metre mesafe olacak. Zincir marketlerle bakkal, büfe ve market gibi işletmelerin arasında ise en az 200 metre mesafe aranacak.

Kapıdan kapıya 5 km

Can ve mal güvenliği riski oluşturmamak, çevreye, altyapıya ve trafiğe aşırı yük getirmemek koşuluyla, nüfusu 300 binden fazla olan illerin 100 binden fazla nüfusa sahip ilçelerinde ve her 100 kişi başına en fazla 20 metrekare brüt kiralanabilir alan düşecek şekilde alışveriş merkezi açılabilecek. AVM’lerin başka bir AVM ile arasında kapıdan kapıya en az 5 bin metre mesafe olması istenecek.

Zincir marketler yalnızca nüfusu 2 binden fazla olan belediye sınırları içinde açılabilecek. Nüfusu 2-5 bin olan belediye sınırları içinde, farklı kişi veya şirketlere ait olmak kaydıyla en fazla iki zincir market olabilecek. 5 bin kişiden sonraki her 5 bin kişi başına, en fazla bir zincir market açılışına izin verilecek.

Köyden mahalle olanlarda zincir açılamayacak

Valilikçe belirlenen turizm alanlarının dışında, köy statüsündeyken mahalle olarak ilçe belediyesine katılan yerleşim yerlerinde zincir market açılamayacak. Nüfusla ilgili kriterlerde, Türkiye İstatistik Kurumu’nca (TÜİK) açıklanan en son nüfus verileri ile AVM’ler için il ve ilçe, zincir marketler için ise il ve belediye nüfuslarına göre yapılan hesaplamalar esas alınacak.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan zincir marketler ile yapı ruhsatı bulunan AVM’ler hakkında, yönetmelik hükümleri uygulanmayacak.

Her 20 metrekareye 1 arabalık otopark

Toplam brüt işyeri alanının her 20 metrekaresi başına en az 1 otomobil için ücretsiz park yeri bulundurulacak. Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilip, daha sonra gereken kriterleri karşılamadığı tespit edilen zincir marketlerin ruhsatları, bakanlığın talebi üzerine iptal edilecek, işyerleri kapatılacak. Zincir marketin devri veya başka bir adrese nakli durumunda, sayılan kriterlerin karşılanması istenecek. Bir sokakta aynı markanın tek zincir marketi olacak. Zincir market açılışında da özel olarak şu şartlar aranacak:

Bakkal, büfe ve market gibi işletmelerle arasında kapıdan kapıya en az 200 metre mesafe bulunacak. Sokaklarda açılacak zincir marketlerin toplam brüt işyeri alanı 200 metrekareyi geçemeyecek. Aynı sokakta aynı kişi veya şirkete ait birden fazla zincir market açılamayacak. Aynı bulvar ya da caddede ise aynı kişi veya şirket adına zincir market açılmasında ise en az 2 kilometre mesafe şartı aranacak.