BES'de yeni düzenleme! Artık tamamı veya bir kısmı bankalara devredilebilecek

Bireysel Emeklilik Sigortası (BES) yeni düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu düzenlemeye göre artık devlet katkısı hariç alacağın tamamı ya da bir kısmı bankalara devredilebilecek.

BES'de yeni düzenleme! Artık tamamı veya bir kısmı bankalara devredilebilecek

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), BES'de yeni düzenleme yaptı. Bu düzenleme göre bireysel emeklilik (BES) sözleşmelerinden kaynaklı devlet katkısı hariç alacağının tamamını veya bir kısmının bankalara devredilmesine imkan tanıyan düzenlemeye imkan tanındı.

DEVİR SÖZLEŞMESİ YOLUYLA BANKALARA DEVREDİLEBİLECEK

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan bireysel emeklilik sistemi hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğe göre, katılımcılar, BES sözleşmelerinden kaynaklı devlet katkısı hariç alacağının tamamını veya bir kısmını fon paylarına ilişkin tedbir, haciz, iflas, rehin ve benzeri her türlü idari ve adli talebe konu sözleşmeler hariç olmak üzere alacağın devri sözleşmesi yoluyla bankalara devredebilecek.

 ŞİRKETE BİLDİRİLDİKTEN SONRA DEVİR SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

 Bu kapsamda, banka tarafından alacağın devri sözleşmesine konu tutarın tahsil edildiği veya ilgili kredi borcunun kapandığı bilgisinin emeklilik gözetim merkezi aracılığıyla şirkete bildirilmesini sonrasında alacağın devri sözleşmesi sona erecek.

6 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Banka, kredi borcunun muaccel hale gelmesinden 30 gün sonra, kalan borcu devredilen alacaktan tahsil etmek için taleptebulunabilecek. Bu durumda kalan borç tutarının ödenmesinde emeklilik sözleşmesinin sonlandırılması suretiyle ilgili borç katılımcıya ödenecek nakit tutarından düşülerek bankaya ödenecek. Uygulama 6 ay sonra yürürlüğe girecek.