Genç kızın bütün hayatı bir sakıza yazıldı

Danimarka'da bulunan 5 bin 700 yıllık sakızdan elde edilen DNA bilgileri geçmişe dair çarpıcı bilgilerin ortaya çıkmasını sağladı.

Genç kızın bütün hayatı bir sakıza yazıldı

Danimarka'da bulunan çiğnenmiş bir huş ağacından yapılmış sakızdan çarpıcı DNA verileri elde edildi.

Bundan 5 bin 700 yıl önce Danimarka'da yaşayan bir kadına ait olduğu belirlenen DNA örneğinden elde edilen veriler kadının avcı-toplayıcı olduğunu gösterdi.

Mavi renkli gözlere sahip olduğu belirtilen kadının ördek yediği de eldeki bulgulardan anlaşıldı.

Kadının genomu çiğnenen huşu ağacından yapılmış sakızdaki verilere göre dizildi.

Eldeki bulgularla kadının genetik kodu başarıyla tamamen dizilebildi.

Sakızı çiğneyen genç kızın ten renginin de koyu olduğu sonucuna varıldı.

Huş ağacı kabuğunun ısıtılmasıyla yapılan sakız binlerce yıldır atalarımız tarafından kullanılıyor.

Bulunan sakızda diş izleri de net bir biçimde görülebiliyor.

Genç kızın bütün hayatı bir sakıza yazıldı - Resim : 2

Kopenhang Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından DNA dizilimi yapılan genç kızın saçlarının da koyu renk olduğu belirtiliyor.

Bu DNA, genç kızın Danimarka'ya Avrupa anakarasından gelmiş olduğunu gösteriyor. Genetik karşılaştırma yapıldığında genç kızın DNA dizilimi orta İskandinavya'daki avcı toplayıcılara göre Avrupa anakarasının batı bölümündeki avcı toplayıcılara daha yakın.

Elde edilen bulgularla genç kızın o dönemde nasıl yaşadığına dair verilere de ulaşıldı. Genç kızda epstein-barr virüsü başta olmak üzere çeşitli bakterilerin olduğu, ördek yediği de anlaşıldı.

Genç kızın bütün hayatı bir sakıza yazıldı - Resim : 4