Cari denge kasımda 4,1 milyar dolar açık verdi

Cari işlemler hesabı kasım ayında 4,06 milyar dolar açık verdi.

Cari denge kasımda 4,1 milyar dolar açık verdi

Cari işlemler hesabı kasım ayında 4,06 milyar dolar açık verdi. Veri öncesi anketlerde cari işlemler medyan tahmini olarak 3,5 milyar dolar açık beklentisi ön plana çıkıyordu. 

TCMB, cari işlemler verisinin yer aldığı Ödemeler Dengesi raporunu yayımladı. Merkezin verilerine göre Kasım ayında cari işlemler açığı 2019 yılının Kasım ayına göre 4.048 milyon ABD doları artarak 4.063 milyon ABD dolara yükseldi. On iki aylık cari işlemler açığı ise 37.974 milyon ABD dolara yükseldi. Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 2019 yılının aynı ayına göre 2.900 milyon ABD doları artarak 3.844 milyon ABD dolarına yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 1.451 milyon ABD doları azalarak 555 milyon ABD dolarına gerilemesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 2019 yılının Kasım ayında 4,094 milyon ABD doları fazla verirken bu ayda 632 milyon ABD doları fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2019 yılının aynı ayına göre 964 milyon ABD doları tutarında azalarak 583 milyon ABD dolarına geriledi.

Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, 2019 yılının aynı ayına göre 338 milyon ABD doları azalarak 835 milyon ABD doları oldu. İkincil gelir dengesi kaynaklı net girişler, 2019 yılının aynı ayına göre 35 milyon ABD doları azalarak 61 milyon ABD doları oldu.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 299 milyon ABD doları oldu. Portföy yatırımları 1.298 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1.276 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 607 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1.118 milyon ABD doları ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 2.230 milyon ABD doları net artış kaydetti. Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 629 milyon ABD doları, 35 milyon ABD doları ve 191 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirdi Resmi rezervlerde bu ayda 145 milyon ABD doları net azalış gözlendi.