CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu orman köylülerine seslendi: Sizi müteahhitlerin pençesinden kurtaracağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Ormancılar Derneği Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Yasal olarak ormanların korunduğu fakat yapılan değişikliklerin orman katliamına sebep olduğu söyleyen Kılıçdaroğlu, orman köylülerinin sorunlarına çözüm önerilerini ve yeni uygulama fikirlerini açıklayarak "Orman köylüsü, müteahhitlerin pençesinden kurtarılacak" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu orman köylülerine seslendi: Sizi müteahhitlerin pençesinden kurtaracağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Ormancılar Derneğinin düzenlediği "Türkiye Ormancılığında 98 Yıl" buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Ormanların Anayasa'daki hükümlerle korunduğunu ancak Anayasa'ya aykırı çıkarılan yasalarla, tüzüklerle, yönetmeliklerle orman katliamının yaşadığını belirten Kılıçdaroğlu, orman köylüsünün yaşadığı sorunların çözümünü 15 madde halinde sıraladı.

Yaklaşık 2 bin civarındaki orman kooperatifinin gerektiğinde sayıları artırılarak yeniden canlandırılacağını ve kooperatiflere her türlü araç gereç, makine ve kuracakları tesislere yönelik gerekli ucuz kredinin verileceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, orman kooperatiflerini böylelikle ayağa kaldıracaklarını söyledi.

Orman kooperatiflerinde orman mühendisleri, orman endüstri mühendisleri, avukatlar gibi çeşitli meslek gruplarının istihdam edileceğini aktaran Kılıçdaroğlu, kooperatifin gelirinin yetmemesi durumunda bu meslek gruplarının kamu görevlisi olarak çalışacağını kaydetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu orman köylülerine seslendi: Sizi müteahhitlerin pençesinden kurtaracağım - Resim : 1

"Orman köylüsü müteahhitlerin pençesinden kurtarılacak"

Kılıçdaroğlu, "Yaklaşık iki bin civarında orman kooperatifi yeniden canlandırılacak ve onlara her türlü araç gereç ve kredi verilecek. Bu orman kooperatiflerinde orman mühendisleri, endüstri mühendisleri, avukatlar gibi pek çok meslek grubu istihdam edilecek. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ihale yöntemi asla uygulamayacak. Müteahhitlere ait bu yöntem değişecek. Orman köyleri sınırları içerisinde üretilecek ağaçlar, doğrudan kooperatiflere tahsis edilecek. Bunlar uygun fiyatlandırmalarla yapılandırılacak. Böylece orman köylüsü müteahhitlerin pençesinden kurtarılacak." dedi.

Orman köyleri sınırlarında üretilecek ağaçların doğrudan kooperatiflere tahsis edileceğini, bu tahsisin ortalama ihale bedeli üzerinden yüzde 40'a kadar daha uygun fiyatlarla yapılandırılacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, Orman Genel Müdürlüğünce yapılan orman ürünleri üretiminin ağaçlandırma ve ormancılık işlerine ait birim fiyatlarının en az iki katına çıkarılacağını ifade etti.

Kooperatifler aracılığıyla orman köyünde bulunan her haneye odunların ücretsiz olarak sağlanacağını, bunun denetimini kooperatiflerin üstleneceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, kendi köy sınırları içerisinde bulunan ormanların korunmasına yönelik takip işlemleri, yangın, kaçak kesim gibi görevlerin kooperatifler tarafından yürütüleceğini, yangın işçileri ve gerekli personelin orman köylüleri tarafından sağlanacağını aktardı.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Kekik, defne, keçiboynuzu gibi ürünlerin toplanması ve satışı doğrudan kooperatifler eliyle gerçekleştirilecektir. Orman köyleri sınırları içerisindeki her türlü mesire alanları ve günübirlik alanlar ile tabiat parklarının işletmeciliği kooperatifler tarafından gerçekleştirilecektir. Orman köyünde bulunan hanelerden en az bir kişinin orman kooperatifine üyeliği sağlanacak. Böylece her haneden en az bir kişi kooperatifin üyesi olacaktır. Orman kooperatiflerinde hem üretim hem de tedarikçi özelliği bir arada bulundurulacak, bu kooperatiflerin faaliyetleri sadece orman ürünleri ile sınırlı kalmayacak, istenirse orman köylüsünün tarımsal ve hayvancılık faaliyetleri de bu kooperatifler eliyle desteklenecektir."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu orman köylülerine seslendi: Sizi müteahhitlerin pençesinden kurtaracağım - Resim : 2

"Kırsalda çalışan kadın ve gençlerin sosyal güvenlik primleri devlet tarafından ödenecek"

Bozuk orman arazilerinin badem, ceviz, keçiboynuzu gibi gelir getirecek türlerde ağaçlandırılacağını ve bu alanlardan kooperatiflerin gelir elde edeceğini belirten Kılıçdaroğlu, orman kooperatiflerinin elde ettikleri karları üyelerine dağıtacağını, kooperatif işlerinde çalışanların ayrıca ücret alacağını kaydetti.

Orman köyleri içinde bulunan gençlere ve kadınlara eğitimler verilerek çeşitli alanlarda becerilerinin artırılacağını, bulundukları yerlerde iş imkanları sağlanarak işsiz bırakılmayacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu açık ve net ifade edeyim, orman köyü olsun olmasın bütün kırsalda çalışan kadınların ve gençlerin tümünün sosyal güvenlik primleri devlet tarafından ödenecektir. Hiçbir genç ve hiçbir kadın büyük kentlerin varoşlarına gidip 'acaba asgari ücretle iş bulabilir miyim' arayışına girmeyecektir. Köyünde, kırsalında çalışacak, üretecek, kazanacak, onun sosyal güvenlik primi devlet tarafından ödenecek.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yükselme trendinde olan ekoturizm faaliyetleri, yani kırsal turizm, kooperatifler tarafından sağlanacaktır. Bu maksatla eski köy evlerinin yeniden tadilatı gerçekleştirilecek, gerektiğinde doğaya ve yörenin mimarisine uygun yeni konaklama yerleri kooperatifler aracılığıyla yapılacak."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu orman köylülerine seslendi: Sizi müteahhitlerin pençesinden kurtaracağım - Resim : 3

"Doğada her canlının bir görevi vardır"

Bunların gerçekleşmesi halinde orman köylüsünün huzur içinde köyünde yaşayacağını ve gelecek kaygısı taşımayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, kırsalda çalışanların çalışıp ürettikçe Türkiye'nin büyümesine katkı sağlayacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Bizim karnımızı doyuranların kırsalda çalışanlar olduğunu hiç kimsenin unutmaması lazım. Tarım, hayvancılık, ormancılık stratejik alanlardır." dedi.

Ağacın, canlıların, ekosistemin önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Ormanı ağaç olarak görenler ve o ağacı da çıkar amaçlı kullanmak isteyenler, sadece Türkiye'nin bugününe değil, geleceğine de ihanet ediyorlar. O nedenle orman köylülerinin ormanı korumak için verdikleri mücadele sıradan bir mücadele değil, bugünün mücadelesi de değil, geleceğin mücadelesi. Biz sadece insan olarak değil, doğadaki tüm canlılarla bir arada yaşadığımızda ancak huzur içinde yaşamış oluruz. Onların yaşaması için çaba göstermek bizim de görevimizdir. Doğada her canlının bir görevi vardır ve her canlının görevi doğanın mükemmel bir şekilde gelişmesi ve büyümesidir."

Doğanın en vahşi yaratığının insan olduğunu, doğayı tanımak, bilmek ve doğaya ihanet etmemek için çocukların bugünden yetiştirilmesi gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Gencecik evlatlarımızın doğa karşısında duyarlı olmalarının temel nedeni onların dört duvar arasında yetişmeleridir." diye konuştu.