Cumhurbaşkanlığı personel alıyor! Maaş 12.554 TL. İşte, başvurunun tüm detayları...

Cumhurbaşkanlığı personel alımı için ilan verdi. Birçok farklı kadroda personel alınacağı belirtildi. 18 yaşından büyük vatandaşların aşağıda belirtilen şartlara uyduğu takdirde başvuru yapabilecekleri belirtildi. Maaşı da belirlendi! Cumhurbaşkanlığının alacağı personellerin aylık maaşı 12.554 TL olarak belirlendi. Peki, başvuru şartları neler? İşte, başvurunun tüm detayları...

Cumhurbaşkanlığı personel alıyor! Maaş 12.554 TL.

Cumhurbaşkanlığı personel alımı yapıyor. Başvuru yapabilmek için ilk kriter 18 yaşından büyük Türk vatandaşı olmanız. Personel alımı yapacağını duyuran Cumhurbaşkanlığı, vatandaşlara verilecek maaşı da açıkladı. 12.554 TL, olarak verilecek maaş vatandaşları heyecanlandırdı.

Başvuru yapmak için hangi şartlar gerekli? Vatandaşlar duyurunun ardından şartları merak etti. Başvuru yapabilmeniz için sadece 6 adet şartı yerine getirmiş olmanız gerekiyor. Başvuru şartları neler? İşte, başvurunun tüm detayları...

Başvuru yapan vatandaşlar aranan şartlara uygun olursa değerlendirmeye alınacak. Başvuru sonrasında değerlendirmesi olumlu olan vatandaşlar sözlü mülakata katılmaya hak kazanacak. 

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan vatandaşların listesi başvuru bitiminden 15 gün sonra açıklanacaktır. Başvuruda eksik ve yanlış bilgi verenlerin başvuruları kabul olmayacak ve haklarında işlem başlatılacak.

Elektronik ortamda yapılacak olan başvurular, 11 Ağustos ile 20 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacaktır. Başvuru şartlarına uyan ve başvuru yapmak isteyen vatandaşlar,  e-Devlet üzerinden Devlet Arşivleri Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını yapabilecek.

BAŞRUVU ŞARTLARI NELER?

Başvuru yapacak adaylarda bazı şartlar aranıyor. 

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

5. Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanın açıklamasında ise “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Başkanlığımız Ankara ve İstanbul birimlerinde istihdam edilmek üzere aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen boş pozisyon unvanlarına toplam 44 adet personel alımı yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

KADROLARA GÖRE MAAŞLAR

Cumhurbaşkanlığı personel alıyor! Maaş 12.554 TL. İşte, başvurunun tüm detayları... - Resim : 1BAŞVURU KILAVUZUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ