Cumhuriyetimiz 100 yaşında! İşte Atatürk ve silah arkadaşlarının Cumhuriyet'e giden yolculuğu...

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde başlayan ve 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara’ya gelişiyle devam eden Milli Mücadele yolculuğu 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle sonuçlandı. İşte Atatürk ve silah arkadaşlarının Cumhuriyet’e giden yolculuğu…

Cumhuriyetimiz 100 yaşında! İşte Atatürk ve silah arkadaşlarının Cumhuriyet'e giden yolculuğu...

Cumhuriyet'in ilanı kararı kolay alınmadı. Bu aşamaya gelmek için milletçe çetin bir mücadele verildi. Şartları olgunlaştığında da yönetim şekli "Cumhuriyet" olarak ilan edildi.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet’e giden kurtuluş yolunda liderlik etti.

Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da başlayan, 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişiyle devam eden Milli Mücadele yolculuğu zamanın ağır şartlarına ve tüm olanaksızlıklara rağmen amacına ulaştı.

Yarın Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıldönümü. Bir asrı deviren yönetim şekli tüm yurtta coşku ile kutlanıyor.

Türkiye'yi bağımsızlaştıran, özgürleştiren ve büyümesi için itici güç olan Mondros Mütarekesi'nden Cumhuriyet'in ilanına giden süreci birlikte hatırlayalım:

Cumhuriyetimiz 100 yaşında! İşte Atatürk ve silah arkadaşlarının Cumhuriyet'e giden yolculuğu... - Resim : 1

MİLLİ MÜCADELE YOLCULUĞU, 19 MAYIS 1919 TARİHİNDE BAŞLADI

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı.

İstanbul'dan bağımsızlık meşalesinin yakıldığı Samsun'dan sonra Havza, Amasya, Erzurum ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'ne uzanan süreç; Atatürk'ün Aralık 1919'da Ankara'ya gelişiyle devam etti.

EN ÖNEMLİ ZAFER: 30 AĞUSTOS

Milli Mücadele'de bütün vatan sathının savunulmasının emredildiği Sakarya Meydan Muharebesi'nden kurtuluşa giden yolda kazanılan en önemli zafer olan 30 Ağustos'a, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşuna kadarki gelişmeler Cumhuriyet'in ilanını beraberinde getirdi.

Cumhuriyetimiz 100 yaşında! İşte Atatürk ve silah arkadaşlarının Cumhuriyet'e giden yolculuğu... - Resim : 2

ADIM ADIM CUMHURİYET’E GİDEN KURTULUŞ YOLU

30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi Fransa, İtalya ve İngiltere Anadolu topraklarını işgale başladı.

13 Kasım 1918 İngiliz Donanması İstanbul'a demirledi.

15 Mayıs 1919 İzmir işgal edildi.

16 Mayıs 1919 Mustafa Kemal, Bandırma vapuruyla bağımsızlık meşalesi yakılıyor.

19 Mayıs 1919 Büyük Önder Samsun'a ayak bastı.

28 Mayıs 1919 Havza Genelgesi yayınlandı.

22 Haziran 1919 Amasya Genelgesi. Milli Mücadele'nin ön sözü: "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır."

23 Temmuz 1919 Milli Mücadele'nin kilit taşı Erzurum Kongresi: "Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz"

4-11 Eylül Cumhuriyetin temelleri atıldı: Sivas Kongresi: "Manda ve himaye kabul olunamaz"

27 Aralık 1919 Mustafa Kemal Paşa, Ankara'ya geldi.

23 Nisan 1920 TBMM açıldı.

22 Ağustos-13 Eylül 1921 Sakarya Meydan Muharebesi Yunan ordusu hezimete uğratıldı.

30 Ağustos 1922 Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı'nda kazandığı en önemli zafer: 30 Ağustos

9 Eylül 1922 İzmir'de Yunan ordusu denize döküldü.

11 Ekim 1922 Mudanya Mütarekesi imzalandı.

24 Temmuz 1923- Yeni Türk Devletinin varlığı Lozan Antlaşması ile tescillendi.

13 Ekim 1923 Ankara, Türkiye'nin hükümet merkezi oldu.

29 Ekim 1923- TBMM'nin Cumhuriyeti ilan etmesiyle Türk tarihinde yeni bir sayfa açıldı.