Deprem bölgesi için yeni kararlar! Resmen yasaklandı

Türkiye'yi sarsan deprem felaketlerinde yaralar sarılıyor. Depremden etkilenen ve OHAL kapsamında bulunan kentler için yeni adımlar atıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle işten çıkarmalar yasaklandı ve kısa çalışma ödeneği uygulaması hayata geçirildi.

Deprem bölgesi için yeni kararlar! Resmen yasaklandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle deprem bölgesinde belli şartlar dahilinde işten çıkarma yasağı ile kısa çalışma ödeneği uygulaması hayata geçirildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, 'OHAL kapsamında çalışma ve sosyal güvenlik alanına ilişkin alınan tedbirlere dair kararname' Resmi Gazete'de yayımlandı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Kararnameye göre depremden etkilenen ve OHAL kapsamında bulunan kentlerdeki işverenler, işyerlerinin ağır ya da orta hasarlı olduğunu belgelemeleri durumunda, 'uygunluk tespiti' beklenmeksizin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI

Kararnameyle OHAL bölgelerinde, pandemi döneminde olduğu gibi İş Kanunu'ndaki 'ahlak ve iyi niyet kurallarına uymamak', 'işyerinin kapanması' gibi sebepler dışında işten çıkarma yasaklandı.

Kısa çalışma veya işsizlik ödeneğinden yararlanmayan ve işsiz kalanlar için de OHAL süresini aşmamak kaydıyla İşsizlik Sigortası Fonu'ndan günlük 133,44 TL destek ödemesi yapılacak ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında sayılacak.
Deprem bölgesindeki işyerlerinde Sendika Kanunu kapsamındaki yetki tespiti, toplu sözleşmelerin yapılması, uyuşmazlıkların çözümü, grev ve lokavt süreleri de OHAL süresi boyunca uzatıldı.