Dikkat! Çalışan herkes hak ediyor! 8 ay boyunca kış desteği! Maaşa ek 1000 TL

Devlet desteklerine her gün yeni bir destek paketi daha da ekleniyor. Asgari ücretli çalışanları için yürürlüğe giren destek çalışanların maaşına ek olarak ısınma gideri adı altında 1000 tl'ye kadar ek ödeme sağlayacak. Bu destek ödemesinin ayrıntıları ve kimlerin yararlanabileceği ise haberimizde...

Dikkat! Çalışan herkes hak ediyor! 8 ay boyunca kış desteği! Maaşa ek 1000 TL

Bilindiği üzere asgari ücretle çalışanların maaşından 178.40 TL gelir vergisi ve SGK primleri için de 454,6 TL kesinti yapılmaktaydı. Son asgari ücret belirlenirken Hazine bu kesintiden vazgeçti. Ayrıca işveren kesimin çalışana önceden ödenen SGK primi ödemesinin aylık 1000 TL’ye kadar olan kısmında yapılmayacağı belirtilmiş işverenlerin bu ücreti 2023 haziran ayına kadar işçilerin maaşlarına ekleneceği bildirilmişti.

9 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7420 sayılı kanunla çalışanlarla ilgili yeni düzenlemeler yapıldı.

Asgari ücreti çalışana ek 1000 TL

Bu kararın birincisinde çalışanlara elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma gideri karşılığı olarak aylık 1.000 TL’ye kadar yapılması kararı,

İkinci olarak alınan kararda ise; personele yemek bedelinin nakit olarak ödenmesi ile ilgili.

Çalışanlara ısınma gideri nedir ?

7420 sayılı Kanunun geçici 1. Maddesi ile, işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 9 Kasım 2022 tarihinden itibaren 30 Haziran 2023 tarihini de dahil olmak üzere toplamda 8 ay boyunca mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan aylık 1.000 TL’yi aşmayan ödemeler Gelir Vergisi ve SGK Priminden istisna edildi.

Bu düzenleme ile, işverenlerin çalışanlarına elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapacakları ödemeler vergi ve SGK yönünden teşvik ediliyor.

30 Haziran’a kadar devam edecek

İstisna 9 Kasım 2022 – 30 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak ödemeler için geçerli.

İstisna düzenlemesi ne yazık ki süresiz değil, 9 Kasım 2022 tarihinden 30 Haziran 2023 tarihine kadar yapılan söz konusu ödemeler için bu istisnalar uygulanabilecek.

Bu ödemeler; elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerine karşılık olarak yapılmalı.

İstisna uygulanabilmesi için, söz konusu ödemenin, işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılması gerekiyor”