Dr. Ruşen Gültekin: Rusya bize Çin işkencesi yapıyor...

Ahu Özyurt ile 10'dan 12'ye programına katılan Dr. Ruşen Gültekin, Berlin zirvesini ve Libya'yı değerlendirirken "Bölgede Rusya bize Çin işkencesi yapıyor" diye konuştu.

Kaynak: TV100.COM