Beklenen haber geldi! Devlet ödüyor! Ücretsiz...

Koronavirüs salgını sürecinde ekonomik olarak zor günlerden geçen emekli, sigortalı, sigortasızların masraflarını devlet ödeyecek. İşte yeni yılda fizik tedavide sigorta hizmeti desteğine ilişkin bilinmesi gerekenler...

Beklenen haber geldi! Devlet ödüyor! Ücretsiz...

Emekli, sigortalı, sigortasız milyonlarca vatandaşı kapsayan evde sağlık hizmeti kapsamında fizik tedavi masraflarını devlet karşılıyor. Bir yıl içinde bir bölge için en fazla 30 seans fizik tedavi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanıyor. Gazilere fizik tedavi hizmeti sınırsız uygulanıyor.

Boyun ve bel fıtığı, kırık, ağrı problemi, romatizma, spor yaralanmaları, Parkinson, inme, kırık başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde uygulanan fizik tedavide sigorta hizmeti ücretsiz sunuluyor. Özel hastanelerdeki evde bakım hizmetinin bedeli ise kapsamda yer almıyor.

Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki bazı tanılar hariç olmak üzere her hasta için bir yıl içinde bir bölge için en fazla 30 seans fizik tedavi ücreti karşılanıyor. Aynı bölge için 30 seans olan tedavi için en fazla iki sağlık raporu düzenlenerek tedaviyi iki ayrı zamanda alma hakkı bulunuyor.

Bir hasta için son bir yıl içinde en fazla bir bölge için en fazla 30 seans, iki farklı vücut bölgesinden toplam 60 seans fizik tedavi ödeniyor. Bel bölgesinde fizik tedavi alma hakkı 1 yıl içerisinde 30 seans olup farklı bir bölge olma şartı ile bir bölgeden daha 30 seans fizik tedavi alınabilir.

İlave ücret SGK ile sözleşmeli vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından Kurumca belirlenen oranı geçmemek kaydıyla kişilerden alınan ücrettir. Bu hastaneleri tercih eden genel sağlık sigortası kapsamında olan kişilerden SUT ve eklerinde yer alan Kuruma fatura edilen işlem bedellerinin iki katına kadar ilave ücret alınabiliyor.

Fizik tedavi uygulamaları emekliler de dâhil olmak üzere genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlüsü olan kişilerin tamamını kapsıyor.

SGK ile sağlık hizmeti sunucuları arasında sözleşme imzalanıyor. Bu şekilde sağlanan sağlık hizmetlerinin geri ödemesi yapılıyor. GSS kapsamında yer alan kişilerin sözleşmeli/ protokollü sağlık hizmeti sunucularına başvurmaları gerekir. Sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularına acil haller nedeni ile başvurabilir.

Hekim tarafından uygun görülmesi halinde kemik yoğunluğunu ölçen kemik danstiometri hizmeti karşılanıyor.

Yatarak fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında tedaviler tüm vücut olarak karşılanıyor. SGK gerekli koşulların sağlanması durumunda kaplıca masraflarını karşılıyor. Bunun için en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya hidroklimatoloji hekiminin yer aldığı sağlık kurullarında rapor düzenlenmesi gerekiyor.

Sağlık raporundaki fizik tedaviye başlanıldıktan sonra 5 iş gününden fazla ara verilmesi halinde ara verildikten sonra yeni bir sağlık raporu düzenlenmesi gerekiyor.

Sağlık raporu ile bir yıl içerisinde uygulanan fizik tedavi uygulamaları karşılanıyor. Her yıl için SUT'da belirtilen sağlık raporuna istinaden 0-30 ve 31-60 seans sözleşmeli hastanelerde karşılanıyor.

Serebral palsi tanısında SUT'ta belirtilen raporlar ile her yıl için en fazla 90 seans tedavi uygulamaları sözleşmeli özel ve resmi sağlık hizmeti sunucularında karşılanıyor.