Erkeklerin en büyük endişesi... Erken Boşalma çözülür!

Özellikle genç popülasyonda ciddi bir sorun olarak algılanan erken boşalma(prematüre ejekülasyon) yaklaşık %30 gibi ciddi oranda görülmektedir. 

Cinsel ilişki sırasında geciktiremeden boşalma olarak tanımlanan bu sorun bazen içeri girmeden bazen de içeri girdikten kısa bir süre( 1 dakikadan az) sonra ortaya çıkmaktadır.

Erken Boşalmanın nedenleri?

Burada biyolojik ve psikolojik nedenlerden bahsetmek olasıdır.

Psikolojik sorunlar, stress ve cinsel muhatabı ile ilişkileri ve uyumsuzluğu, çevresel faktörler nedenler arasında sayılabilir. Bunun yanında troid bezinin aşırı çalışması(hipertroidi), prostat enfeksiyonu ve hastalıkları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, diyabet, erkeklik hormonu(testesteron) eksikliği, varikoselin varlığı gibi biyalojik faktörlerin erken boşalmanın nedeni olabileceği üzerinde durulmaktadır.

Nedenleri ne olursa olsun sorun aşırı duyarlı olan yada aşırı duyarlı hale gelmiş bir peniste düğümlenmektedir. Burada denenmiş ve yan etkisi olan problemlerden bahsetmeyeceğiz.

Erken boşalma tarihe karışıyor !

Yeni Tedavi Yaklaşımı!

Girişimsel bir tedavi şekli olup ancak ameliyatsız bir çözüm sunmaktadır. Amaç etkin bir şekilde yan etki olmadan penis duyarlılığının azaltılmasıdır. Yukarıda saydığımız ameliyatsız çözümler fayda vermediğinde devreye bahsedeceğimiz yöntemin uygulanması gerekmektedir. Uygulanacak tekniğin adı modulasyon olup pulse radyofrekans ile yapılmaktadır. Hedef penisin iki taraflı dorsal sinirleridir. Bu tekniğin en avantajlı yanı uygulandığında sinirlere zarara vermemesidir. Tıbbi literatürde bir yenilik olarak kabul edilen bu yöntem ile hastaların erken boşalama sorunu ciddi olarak çözülmektedir. Penis sinirlerine uygulanan modülasyon yöntemi 8-16 dakika süren ve işlem sırasında hastaların ağrı duymadıkları bir uygulamadır. Bu uygulamadan sonra bazı hastalarda acaba sertleşmede bir sorun olur mu endişesine verilecek cevap; sertleşme sorununa hiçbir olumsuz etkisi olmadığıdır. Tedavinin etkileri uygulamadan yaklaşık 3 hafta sonra ortaya çıkmaktadır. Tekrarlanabilir bir yöntemdir. Etkileri bizim hastalarımızda 1,5 yıl ila 4 yıl arasında sürmektedir. Zaten beden bu yeni durumuna alışmakta ve sonrası başka bir tedaviye gerek duymamaktadır. Cerrahi yöntem uygulandığında ortaya çıkabilen hiçbir komplikasyon bu teknikle görülmemektedir.