Ev alacak ve satacaklar dikkat! Tapuda düzen değişti!

Yılın son günlerine doğru 2023 yılı emlak piyasası için yeni düzenlemelerin getirilmesi planlanmıştı. Milyonları ilgilendiren gayrimenkul alım satım işlemleri artık noter üzerinden de yapılabilecekti. Yapılan açıklamalara göre tarih değişti. İşte tapuda son düzenlemeler…

Ev alacak ve satacaklar dikkat! Tapuda düzen değişti!

 2023 yılı için gayrimenkul piyasasında bazı düzenlemeler yapılmıştı.  Yapılan düzenlemelerde dengeler değişti.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen taşınmaz satış sözleşmelerinin noterler tarafından da yapılmasına imkan sağlayan düzenlemenin uygulama tarihi 1 Temmuz 2023'e ertelendi.

"1512 Sayılı Noterlik Kanunu'nun 60'ıncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (3) Numaralı Bendi ile 61/A Maddesinde Öngörülen Bilişim Sisteminin Kurulmasına İlişkin Olarak Anılan Kanunun Geçici 21'inci Maddesinde Yer Alan Sürenin 1 Temmuz 2023 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı" bugünkü Resmi Gazate'de yayımlandı.

1 Temmuz 2023'e ertelendi

Karara göre, kamuoyunda "6. Yargı Paketi" olarak bilinen ve 28 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la getirilen 1 Ocak 2023'ten itibaren noterlerce taşınmaz alım satım işlemi yapılabilmesine imkan sağlayan düzenlemenin uygulama tarihi 1 Temmuz 2023'e ertelendi.