81 ilde tarih verildi! Yeni yılda değişecek

Gayrimenkul satış sözleşmelerinin noterlikler tarafından da yapılabilmesini sağlayan yeni uygulama 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek.

81 ilde tarih verildi! Yeni yılda değişecek

Meclis'e sunulan yargı paketiyle gayrimenkul satışlarının noterliklerden de yapılmasının yolu açıldı. Yeni uygulama 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek.

Yeni uygulamada, noter ücreti taşınmazın değerine göre 500 liradan az ve 4 bin liradan fazla olamayacak. Taşınmaz satış sözleşmesinin düzenlenmesinde oluşan zarardan noterler de sorumlu olacak. Bu zararın devlet tarafından ödenmesi halinde devlet, sözleşmeyi düzenleyen notere rücu edecek.

Notere karşı açılacak davalar, tapu sicilinin bulunduğu yer mahkemesinde görülecek.

Gayrimenkul alım ve satım işlemleri daha önce tapu sicil müdürlüklerinde yapılıyordu.